EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.01.10.
6100/23856-12/2021
Vajda Dezső
7900 Szigetvár, Juranics u. 13
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt /feltételeket teljesítette/

Megállapítások: Az Ügyfél nem küldte meg  hatóságom részére  az általa forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartását, a nyilvántartásról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom, ezzel megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat.  Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti adatgyűjtésre vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Eljárásom során megállapítást nyert, hogy az Ügyfél a kellő gondosság elvén alapuló nyomonkövetési eljárása dokumentációs rendszerének részét képező, általa kiállított szállítójegyeket sem őrizte meg öt évig, ezzel az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja szerinti megőrzési kötelezettségét. Ügyfél megsértette a zárlati intézkedést azzal, hogy a felfüggesztése hatálya alatt bizonyíthatóan végzett faanyag kereskedelmi lánccal, fatermékekkel kapcsolatos tevékenységet.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a); EUTR FMr. 7. § (2);  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/A. § (7) a); Evt. 90/K. § (1) ce); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Vajda Dezső erdőgazdálkodót (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1.    450.000,- Ft – azaz négyszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
a)    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) teljes körű létrehozásáig, a létrehozásáról szóló értesítés megküldéséig és az értesítés hatóságomhoz történő beérkezéséig,
b)    az Ügyfél szállítójegyei jogszabályban előírt nyilvántartásának létrehozásáig, a nyilvántartás megküldéséig és annak beérkezéséig,
c)    az Ügyfél erdei faválasztékai 2021. üzleti év első napjára és jelen határozat kézhezvételének napjára vonatkozó (aktuális) készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig és a készletadatok hatóságomhoz történő beérkezéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 15 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: