EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.10.28.
6100/128-11/2021
IKEA Lakberendezési Kft
1148 Budapest, Örs vezér tere 22.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: kötelezés regisztráció módosítására / fatermék elkobzása 

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. Mivel az ellenőrzött fatermékeket érintően azok legális eredetét, nyomon követhetőségét Ügyfél nem tudta igazolni az ellátási láncban, ezzel megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1); Evt. 90/A. § (7) a) és e); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a IKEA Lakberendezési Kft-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat módosítsa az alábbiak tekintetében:
o    piaci besorolásánál adja meg kereskedői státuszát a ténylegesen végzett tevékenységének megfelelően
határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
2.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, alábbiakban részletezett fatermékek elkobzását helybenhagyólag. 
Cikkszám        Megnevezés                                             Tétel
003-444-51    VILTO Törülközőállvány, nyír                     98
104-803-77    VILTO mosdóállvány, nyír 1 fiókkal           24
201-545-91    MOLGER polcos elem, 37x140cm nyír      58
202-414-09    MOLGER zsúrkocsi 33x47x76cm nyír        54
402-414-51    MOLGER pad, nyír                                     36
Összesen                                                                          270 db

Jogorvoslati eljárás folyamatban: