EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.05.14
6100/6846-2/2021
Nyitrai László
2750 Nagykőrös, Bálvány utca 84
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés, erdővédelmi bírság megállapítása, tevékenység felfüggesztése faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében előírtaknak.  A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait). A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra, ezzel az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A  tűzifa fogyasztók részére nem került  átadásra mérlegelést tanusító dokumnetum, ezzel az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 2021. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk; EUTR Korm.r. 3.§ (2); Evt. 90. § (1)  és (3) és  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR FMr. 4. § (1); EUTR FMr. 4. § (2); EUTR FMr. 7. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 8. § (3); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Nyitrai László egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél)
1.    150.000,- Ft – azaz Százötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem,
2.    az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, illetve reklámozását) megtiltom az Ügyfél, 
–    erdei faválasztékai 2021. március 3. napjára, illetve jelen határozat kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő meghatározásáig és ezen készletadatok hatóságomhoz történő beérkezéséig, 
–    kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 30 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: