EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.04.21
6100/11028-1/2021
Sc. Infomex Lemn Srl.
nr. 105 Bors, Bihor, Romania, Cod Postal: 417075
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztrációra / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása /FELTÉTELEKET TELJESÍTETTE/

Megállapítások: Az Ügyfél megsértette az import fatermék szállítására előírt rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. Ügyfél a hirdetésben a technikai azonosító számát nem tüntette fel, emiatt az Ügyfél megsértette a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017 (XII. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban: EUTR Korm.r.) 2. § (2) bekezdése szerinti forgalomba hozatali rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3); Evt. 90/F. § (1); EUTR Korm.r. 2.§ (2);

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Sc. Infomex Lemn Srl.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1.    figyelmeztetésben részesítem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc Magyarországon tevékenykedő szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
3.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos magyarországi működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
a)    a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 15 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -