EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.04.10
6100/5314-2/2021
NOÉ Kft (1542/2020)
3124 Zabar, 034/8 hrsz
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés, ill. erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztrációra

Megállapítások: Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 2018-2020. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban, illetve nem is nyilatkozott azzal kapcsolatban. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. Ügyfél megsértette a zárlati intézkedést azzal, hogy a felfüggesztése hatálya alatt bizonyíthatóan végzett faanyag kereskedelmi lánccal, fatermékekkel kapcsolatos tevékenységet.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); Evt. 90/F. § (1); Evt. 90/K. § (1) ce); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a „NOÉ” Kft. -t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    figyelmeztetésben részesítem;
2.    1.500.000,- Ft – azaz Egymillióötszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
3.    Az Ügyfelet kötelezem, amennyiben a továbbiakban is vásárol más faanyag kereskedelmi lánc szereplőktől fatermékeket, melyeket továbbértékesít, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat (tevékenységet) egészítse ki az általa vásárolt fatermékek továbbértékesítése tekintetében határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 30 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: