EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.03.22
6100/9535-1/2021
Pilisi Parkerdő Zrt
2025 Visegrád, Mátyás király u. 6
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: hibák, hiányosságok megszüntetésére történő felszólítás faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások: Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomon követhetősége érdekében meghatározott kötelezettségét, valamint ehhez kapcsolódóan az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségét is elmulasztotta. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a);  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Pilisi Parkerdő Zrt.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére szólítom fel:
o    ennek keretében kötelezem, hogy határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 30 napon belül
•    a megállapított jogsértések részben felsorolt hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, nyomonkövetési- és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére, továbbá
•    az Ügyfél kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének, illetve nyomon követhetőségi eljárásához kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: DDS) ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: