EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.02.05
6100/3706-1/2021
Méder Attila
7694 Hosszúhetény, Morolo utca 24/A.
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: figyelmeztetés, ill. erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés hiányosságok megszüntetésére

Megállapítások: Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a  kockázatértékelésre és kockázatcsökkentésre jogszabályban előírt kötelezettséget. Az Ügyfél által vezetett nyilvántartás adatai nem biztosítják egyértelműen a fatermékek nyomon követhetőségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) - c); Evt. 90/A. § (6); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Méder Attila György -öt  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    figyelmeztetésben részesítem;
2.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
3.    Kötelezem az Ügyfelet, hogy a kellő gondosság elvén alapuló rendszerével kapcsolatban az indokoló rész II. 1. és 3. pontjában előírt hiányosságokat, hibákat határozatom kézhez vételétől számított 30 napon belül számolja fel, javítsa ki, és a kijavításról ezen határidőn belül értesítse hatóságomat.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: