EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.02.11
6100/3245-2/2021
Kovács fa-business Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
8497 Adorjánháza, Ady Endre u. 16
-

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: felhívás regisztrációs adatokban bekövetkezett változás bejelentésére

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (4) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (4) ;

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Kovács fa-business Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t   (a továbbiakban: Ügyfél), mint regisztrált faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
1. kötelezem, hogy a nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokban bekövetkezett változást, azaz a 8500 Pápa, Gém utca 7. szám alatt található telephelyének faanyag kereskedelmi tevékenység végzésére történő használatának megszűnését, azaz ezen telephely címének, valamint az itt végzett tevékenységek törlését, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (4) bekezdése szerint elektronikus úton jelentse be határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: