EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.11.28.
6100/19927-3/2022
Secret Gold Kft
1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások: Az Ügyfél nem küldte meg az általa vásárolt, előállított és értékesített fatermékekről, a fatermékek eladóiról és vevőiről vezetett, jogszabályban előírt nyilvántartását (dokumentációs rendszer), ezáltal nem biztosította a fatermék nyomon követhetőségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Secret Gold Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    1.000.000,- Ft – azaz egymillió forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, illetve reklámozását) megtiltom
o    a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló dokumentációs rendszerének (továbbiakban: EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, annak megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig, 
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 30 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: