EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.04.26.
6100/671-8/2022
Dolányi Ferenc EV
3825 Rakaca, Petőfi Sándor u. 141
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások: Az Ügyfél nem küldte meg az általa vásárolt, előállított és értékesített fatermékekről, a fatermékek eladóiról és vevőiről vezetett, jogszabályban előírt nyilvántartását (dokumentációs rendszer), ezáltal nem biztosította a fatermék nyomon követhetőségét. Az EUTR FMr. 8. § (1) bekezdésében előírtak szerint a nyilvántartás mértékegységének (tárolás, feldolgozás, ill. értékesítés során történő) változása esetén az egyes mértékegységek közötti átváltás nem került megfelelően dokumentálásra; A nyitó készlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Tűzifa értékesítése során fogyasztók részére nem került ádadásra tűzifa vásárlói tájékoztató, ezzel az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR r. 5. cikk; EUTR FMr. 8. § (3);  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR FMr. 4. § (1); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Dolányi Ferenc EV-t (cím: 3825 Rakaca, Petőfi Sándor u. 141., született: Budapest 13, 1987. 06. 17, anyja neve: Horváth Szilvia, EUTR technikai azonosító: AA5948163, adószám: 68484695-1-25) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 450.000,- Ft – azaz négyszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: