EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.12.15.
6100/26522-2/2022
Lakatos Zsolt
3525 Miskolc, Pacsirta utca 102
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / felhívás zárlati intézkedés betartására / kötelezés regisztráció kiegészítésére

Megállapítások: Ügyfél bizonyíthatóan a 2020. január 27-e óta folyamatosan fennálló tevékenység tiltás hatálya alatt is végzett faanyag kereskedelmi lánccal, fatermékekkel kapcsolatos tevékenységet. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését.  

Megsértett jogszabályi rendelkezés:  Evt. 90/K. § (1) ce); Evt. 90/F. § (1); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Lakatos Zsolt egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
1.    250.000,- Ft – azaz kettőszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Felhívom az Ügyfelet, hogy a 6100/33-2/2020. iktatószámon 2020. január 22-én kelt és 2020. január 27-én véglegessé és végrehajthatóvá vált határozatom rendelkező részének 3. pontjában előírt zárlati intézkedéseket tartsa be!
3.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy nyilvántartásba vételi bejelentését (regisztrációját) elektronikus úton módosítsa jelen határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/E. § (2) bekezdés c) pontjában előírt elérhetőség adattal, figyelemmel az Evt. 90/F. § (4) bekezdés szerinti kötelezettségére

Jogorvoslati eljárás folyamatban: