EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.09.22.
6100/9284-18/2022
AGRO-CUP Kft
6348 Érsekhalma, Hild sor 24
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció kiegészítésére 

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (4) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 7. § (3); EUTR Korm.r. 2. § (3) és EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/F. § (4); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az AGRO-CUP Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    1.000.000,- Ft – azaz egymillió forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Az Ügyfelet kötelezem, hogy a nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokban bekövetkezett változásokat a ténylegesen használt telephelyei és a ténylegesen végzett tevékenységei tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (4) bekezdése szerint jelentse be, melynek keretében 
a.    adja meg az Ügyfél által faanyag kereskedelmi tevékenység végzésére használt valamennyi telephelye adatait, az ott végzett fatermékekkel kapcsolatos munkákra vonatkozó tevékenységi körökkel együtt, illetve
b.    adja meg az Ügyfél által ténylegesen végzett fatermék kis- és nagykereskedelmi értékesítéséhez kapcsolódó tevékenységi köreit,
határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: