EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.06.03
6100/399-7/2020
Makk7 Erdő Kft
7630 Pécs, Buzsáki Imre utca 9.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés korrekciós intézkedés megtételére

Megállapítások : Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. A hatóság nyilvántartása alapján  az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy használatát.  A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél az általa kiállított szigorú számadású szállítójegyeket nem őrizte meg öt évig (azokat irodájának költözése, ill. telephelyének felújítása során elvesztette), ezzel az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja szerinti megőrzési kötelezettségét.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR FMr. 7. § (2) ; EUTR FMr. 7. § (3); EUTR FMr. 2-4. §; 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Makk7 Erdő Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 400.000,- Ft – azaz négyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy határozatom kézhezvételétől számított 8 napon belül az általa vásárolt és használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek – a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR FMr.) 7. (2) bekezdésében előírt – nyilvántartását hozza létre és a létrehozott nyilvántartást hatóságomnak küldje meg.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :