EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2020.12.01
6100/1249-8/2020
Mohács Város Önkormányzata
7700 Mohács, Széchenyi tér 1
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztrációra

Megállapítások : Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy nélkül történt szállítással az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél által vezetett nyilvántartás adatai nem biztosítják egyértelműen a fatermékek nyomon követhetőségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/F. § (1); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/A. § (6);

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Mohács Város Önkormányzatát  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy amennyiben a jövőben is kíván faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet végezni az erdőgazdálkodása alatt álló erdőrészleteken kívül is, akkor a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének ezen tevékenység megkezdése előtt tegyen eleget. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban : -