EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2020.12.14
6100/561-13/2020
Sylvestris Kft
2724 Újlengyel, TSZ Major 1
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció módosítására

Megállapítások : Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomon követhetősége érdekében meghatározott kötelezettségét. A szállítójegy nélkül történt szállítással az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (6); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a SYLVESTRIS Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél) mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 600.000,- Ft – azaz hatszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott tevékenységi köreit egészítse ki az Ügyfél által ténylegesen végzett nagykereskedelmi tevékenységgel határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül, annak megtörténtéről pedig egyidejűleg értesítse hatóságomat.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :