EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.12.17
6100/886-17/2020
Ági-Faker Kft
2509 Esztergom, Damjanich János út 20
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : határozat módosítása / faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásából törlés és technikai azonosító szám visszavonásahatározat módosítása / faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásából törlés és technikai azonosító szám visszavonása

Megállapítások

Megsértett jogszabályi rendelkezés

Döntés rendelkez ő része

I.
A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az ÁGI-FAKER Kft. "felszámolás alatt" cég (székhely: 2509 Esztergom, Damjanich János út 20.; cégjegyzékszám: 11-09-025690; adószám: 25828140-2-11; képviseletre jogosult: Lakatos László felszámoló - CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft.; EUTR technikai azonosító szám: AA5848207) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő vonatkozásában 6100/886-13/2020. iktatószámon meghozott, 2020. november 26. napján kelt határozatom rendelkező részének 3. pontjában foglalt kötelezést, valamint határozatom indokolásában a kötelezéshez kapcsolódó indokoló részt és tájékoztatást visszavonom.

A 6100/886-13/2020. iktatószámú határozatom többi része változatlan formában érvényben marad.

II.
A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Ügyfelet törlöm a faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásából és ezzel egyidejűleg az Ügyfél „AA5848207” EUTR technikai azonosító számát visszavonom.

Az Ügyfél törlését megelőző faanyag kereskedelmi tevékenysége vonatkozásában a jogszabályokban rögzített ügyféli kötelezettségek továbbra is fennállnak.
 

Jogorvoslati eljárás folyamatban :