EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.01.12
6100/487-25/2020
Kiss Sándor
2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja 38
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása, faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt, fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása 

Megállapítások : Az Ügyfél megszegte a  kellő gondosság elvén alapuló rendszer (DDS) létrehozására és fenntartására vonatkozó kötelezettséget. Az Ügyfél által bemutatott, az általa vásárolt és értékesített faanyagokra vonatkozó nyilvántartásai nem felelnek meg teljes körűen az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében előírtaknak. A nyitó készlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta a jogszabályban előírt nyilvántartási kötelezettség teljesítését. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR rendelet 4. cikk (3); Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3);  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Kiss Sándor egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 900.000,- Ft – azaz kilencszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
o a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerének (továbbiakban: DDS) teljes körű létrehozásáig, megküldéséig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 30 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :