EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.11.10.
6100/16170-3/2022
CSG és Tsa Bt
2626 Nagymaros, Tamási Áron u. 10
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermék elkobzása 

Megállapítások: Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. A nyitó készlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. Tűzifa értékesítése során fogyasztók részére nem került ádadásra tűzifa vásárlói tájékoztató, ezzel az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.    

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 8. § (3); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/A. § (7) e); EUTR FMr. 4. § (1); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a CSG és Társa Bt.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/16170-1/2022. iktatószámú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján 2600 Vác, Téglaház út 1634/2 helyrajzi számú telephelyen zár alá vett fatermék egészének elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: