EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.08.17.
6100/7885-6/2022.
Farkas Győző János
8777 Homokkomárom, Zsigárd Major 32.
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt, kötelezés regisztrációra, fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása és fatermék elkobzása 

Megállapítások: Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (6) és (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét.  Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését.  A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6) és (7) a) és e);  Evt. 90/F. § (1);  Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Farkas Győző Jánost                                                        

1.    50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.                                                                           2.    Felszólítom az Ügyfelet, hogy amennyiben az elkövetkezőkben is kíván faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet végezni, akkor az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követően a tevékenysége továbbfolytatása előtt tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítse hatóságomat.                               3.    Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
o        a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig, 
o        erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatványkiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.            

4.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/1356-1/2022. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján 8771 Hahót, Kisfaludy utca 20. szám alatt zár alá vett 4,5 m3 (4,1x2x1,1m) akác fafajú tűzifa elkobzását.  
 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: