EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.09.22.
6100/15654-11/2021
Kraszkó EBT
4361 Nyírbogát, Széchenyi u. 2.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása, valamint korrekciós intézkedések megtételére felszólítás faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak. A szállítójegy nélkül történt szállítással valamint a szállítójegyek nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készlet hiányos adattartalommal került rögzítésre. Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését. Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti adatgyűjtésre vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelését és c) pontja szerinti kockázat csökkentésre  vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettséget. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR FMr. 7. § (2); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.;  EUTR FMr. 2-4. §.; EUTR FMr. 8. § (3); Evt. 90/A. § (6); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés a); EUTR r. 6. cikk (1) bekezdés b) és c);

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a KRASZKÓ Erdőbirtokossági Társulatot   (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Felszólítom az Ügyfelet az ellenőrzés megállapításainál felsorolt hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, nyomonkövetési- és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére és ezzel összefüggésben az Ügyfél kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének, illetve nyomon követhetőségi eljárásához kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: DDS) ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére;
o    azzal, hogy a hiba, hiányosság megszüntetése érdekében tett intézkedéséről, a vonatkozó dokumentumok másolatban való megküldésével jelen határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül köteles értesíteni.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: