EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2017.11.07.
04.4/1552-2/2017
Halley 2000 Kft.
8945 Bak, 120/3 hrsz.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére. Kötelezés szállítójegy nyilvántartás elkészítésére és megküldésére.

Megállapítások: Az Ügyfél a helyszíni ellenőrzés során elmondta, hogy nem vezet nyilvántartásokat a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről, a bamutatott dokumentumok nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél által a helyszíni ellenőrzésen bemutatott szállítójegyek nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően kerültek kitöltésre. A szállítójegy átadásának elmaradásával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és falhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem vezet nyilvántartást a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyekről. Az Ügyfél a helyszíni ellenőrzést megelőzően nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Halley 2000 Kft-t (8945 Bak, 120/3 hrsz.; adószám: 11530350-2-20) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer elemeit a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül teljes körűen hozza létre és küldje meg, melyben a dokumentációs rendszer elemei (beszállítók, vevők, bizonylatok, készletek nyilvántartása, faanyag beszállítása, feldolgozása, értékesítése, mértékegységek, átváltási tényezők, stb.) közötti kapcsolatokat is részletesen határozza meg;
3. kötelezem arra, hogy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV.11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 12. § (1) bekezdésében meghatározott szállítójegy nyilvántartását a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül készítse el és küldje meg;

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -