EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.09.04.
4300/1466-1/2019
Baranya-Fa Erdészeti Kft.
7735 Himesháza, Radnóti Miklós ltp. 69.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél által vezetett telephelyi nyilvántartás nem felel meg az EUTR FMr. 8. § (4) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint, ha a faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének telephelyén más tulajdonában vagy rendelkezési joga alatt álló fatermék található, ezeket a tételeket elkülönítve, azonosítható módon kell nyilvántartani, a tulajdonos vagy rendelkezésre jogosult egyértelmű azonosítását lehetővé tevő adatokkal együtt.

Megsértett jogszabályi rendelkezés:  EUTR FMr. 8. § (4) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Baranya - FA Erdészeti Kft.-t (székhely: 7735 Himesháza Radnóti Miklós ltp. 69., technikai azonosítószám: AA5986042, adószám: 26195649-2-02) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem