EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.09.03.
4300/1231-2/2019
Szőllősi Zoltán István
5121 Jászjákóhalma, Jókai Mór út 23.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR regisztrációra. 

Megállapítások:Az Ügyfél nem vezet az EUTR 5. cikkében előírtaknak megfelelő, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a fatermékek nyomon követését biztosító naprakész dokumentációs rendszert az általa forgalmazott, illetve a telephelyén tárolt faanyagra vonatkozóan. Az Ügyfél a Romániából származó készleteinek legális eredetét nem tudta exportőri nyilatkozatokkal igazolni, így az Evt. 90/A. § (2) és (4) bekezdése szerinti kötelezettsége megszegésével az Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét, nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték (tűzifa) szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti naprakész dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait), valamint az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti, erdei faválasztékok 2019. év első napja szerinti nyitó készletét fafajonként, választékonként, ezzel elmulasztotta a nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél sem az ellenőrzés, sem az eljárás későbbi szakaszában nem igazolta a telephelyén található, ellenőrzés alá vont import eredetű erdei faválaszték legális eredetét, nyomon követhetőségét.

Megsértett jogszabályi rendelkezés:  EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §; EUTR Korm.r. 3.§ (2) bekezdés; EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Szőllősi Zoltán István egyéni vállalkozó (székhelycím: 5121 Jászjákóhalma, Jókai Mór út 23.; adószám: 52160332-2-36, EUTR technikai azonosító szám: AA2390611) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem