EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.05.23.
4300/755-2/2019
Klikk-Bútor Kft.
1114 Budapest, Mészöly út 4. al. 1.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés EUTR regisztrációra. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység reklámozásának felfüggesztése.

Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a KLIKK-BÚTOR Korlátolt Felelősségű Társaságot (1114 Budapest, Mészöly út 4. al.1.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget.
3. Az Ügyfél fatermékkel kapcsolatos faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységének reklámozását pedig megtiltom a 2. pontban foglalt feltétel teljesítéséig. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem