EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.05.23.
4300/269-9/2019
Bekő Zsolt
9174 Dunaszeg, Széchenyi u. 21.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött vásárolt és értékesített, valamint saját felhasználású faanyagra vonatkozó nyilvántartásai nem feleltek meg az Evt. 90/A. § (6) bekezdésben előírtaknak. A 2018-as üzleti évre vonatkozó nyitó készlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta a nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél nem jelentette be haladéktalanul  az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának befejezést. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR Korm.r. 3.§ (2) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (3) bekezdés, EUTR vhr. 9-11. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Bekő Zsoltot (9174 Dunaszeg, Széchenyi u. 21.; erdőgazdálkodói kódjai: 3501040, 3701946; EUTR technikai azonosító szám: AA6239268) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Lezárult