EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.04.17.
4300/700-2/2019
Transworld Company Kft.
1149 Budapest, Bíbor utca 14-16.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés tájékoztatásra határidő tűzésével.

Megállapítások: Az Ügyfél által az ellenőrzés során bemutatott, átadott nyilvántartások (dokumentációs rendszer) – figyelemmel az EUTR rendelet 5. cikkére is – nem felelnek meg az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében előírtaknak. Ügyfél a helyszíni ellenőrzés során úgy nyilatkozott, hogy az általa használt nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyekről nyilvántartást nem vezet. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, EUTR vhr. 9-11. §-ban, illetve az EUTR FMr. 2-4. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; EUTR FMr. 2-4. §, EUTR vhr. 9-11. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Transworld Company Kft.-t (székhely: 1149 Budapest, Bíbor utca 14-16. 2. em .3.; EUTR technikai azonosító szám: AA5854282) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. kötelezem, hogy a határozat véglegessé válását (kézhezvételét) követő 30 napon belül tájékoztasson az indokoló részben feltárt nyilvántartási hibákat, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéseiről. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem