EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.04.17.
4300/174-3/2019
INTERGÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.
8931 Kemendollár, Kossuth Lajos utca 43.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Tájékoztatásra kötelezés határidővel.

Megállapítások: Az Ügyfél által az ellenőrzés során bemutatott, átadott nyilvántartások (dokumentációs rendszer) – figyelemmel az EUTR rendelet 5. cikkére is – nem felelnek meg az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében előírtaknak. Az Ügyfél által, hatóságom részére bemutatott szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR FMr. 7. § (2) bekezdésben előírtaknak. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR FMr. 2-4. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6) bekezdés;  EUTR FMr. 7. § (2) bekezdés; EUTR FMr. 2-4. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az INTERGÉP Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (8931 Kemendollár, Kossuth Lajos utca 43. azonosító száma: AA5852415) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. kötelezem, hogy a kézhezvételtől számított 30 napon belül tájékoztasson a feltárt nyilvántartási, fafaj meghatározási, szállítójegy kitöltési, szállítójegy nyilvántartási hibák, átminősítési hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedésekről.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem