EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.03.13.
4300/116-2/2019
Tűzifa Centrum Kft.
2700 Cegléd 01088/12 hrsz Petőfi dűlő 256.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Jogerős/végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél nem tudta bemutatni a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének leírását, azzal nem rendelkezett, ezzel az Ügyfél megsérette a nyomon követhetőségre előírt szabályokat. Az Ügyfél nem rendelkezett az ellenőrzés időpontjában  az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartással. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR FMr. 2-4. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, EUTR Korm.r. 3. § (2) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) bekezdés; Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Tűzifa Centrum Kft.-t (2700 Cegléd 01088/12 hrsz. Petőfi dűlő 256.; EUTR technikai azonosító száma: AA5848229; adószáma: 22914365-2-13) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem