EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.02.19.
4300/232-1/2019
"NOÉ" Erdőművelési és Fakitermelő Kft.
székhelye: 3124 Zabar, külterület 034/8 hrsz., telephelye/levelezési címe: 3253 Istenmezeje, Kossuth Lajos út 48.,
Igen

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Jogerős/végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés, ill. erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

Megállapítások: Az Ügyfél nem működtet a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi dokumentációt, ezzel az Ügyfél megsérette a nyomon követhetőségre előírt szabályokat. Az Ügyfél a bejelentett telephelyén nem tudta bemutatni az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerint a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerének részét képező, erdei faválasztékainak 2018. január 1-i készletének nyilvántartását, ezzel elmulasztotta nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem az előírásoknak megfelelően jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (2) bekezdés és 6. cikk (1) bekezdés a) b) c) pont; EUTR Korm. r. 3. § (2) bekezdés; EUTR vhr. 9-11. §; EUTR FMr. 7. § (3) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a „NOÉ” Erdőművelési és Fakitermelő Kft.-t (székhelye: 3124 Zabar, külterület 034/8 hrsz., telephelye és levelezési címe: 3253 Istenmezeje, Kossuth Lajos út 48., adószáma: 10507041-2-12, technikai azonosító száma: AA5847453) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. 100.000,- Ft – azaz egyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
3. Az Ügyfél erdei faválasztékkal kapcsolatos faanyag kereskedelmi lánc tevékenységének végzését (beszerzés-értékesítés-szállítás) felfüggesztem, az erdei faválaszték reklámozását pedig megtiltom az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 4-6. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének teljes körű létrehozásáig és megküldéséig. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Lezárult