Őstermelői tevékenységgel kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

 • Hol érhetem el az őstermelői ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

  A kérdésben 2014. január 1-jétől a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az illetékes.

 • Földművesként való nyilvántartásba vételhez szükséges bemutatnom a régi őstermelői igazolványomat, de az elveszett. Mit tegyek?

  Amennyiben olyan őstermelői igazolványról van szüksége igazolásra (pl. földművesként történő nyilvántartásba vételhez), amellyel valamely okból nem rendelkezik, úgy az őstermelői igazolványról hatósági bizonyítvány kiállítása a NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóságánál kérelmezhető.

  A nyomtatvány elérhető: Őstermelői hatósági bizonyítvány kérelem

 • Földműves nyilvántartásba vételhez ha az utóbbi 3 évben a mező-, erdőgazdasági célú beruházásom még nem hasznosulhatott, kihez kell fordulnom igazolásért és milyen adatokat kell konkrétan ehhez megadnom?

  A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés bc) pontja alapján amennyiben mezőgazdasági tevékenységéből bevétele nem származott a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás szerint illetékes területi szerve által kiadott igazolást kell a földművesként való nyilvántartásba vételhez benyújtania arról, hogy a kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőzően három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott. Fentiek alapján a feltett kérdéssel kapcsolatosan a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az illetékes
   

 • Őstermelői tevékenységről/ igazolványomról ki állít ki részemre igazolást?

  Amennyiben olyan őstermelői igazolványról van szüksége igazolásra (pl. földművesként történő nyilvántartásba vételhez), amellyel valamely okból nem rendelkezik, úgy az őstermelői igazolványról hatósági bizonyítvány kiállítása a NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóságánál kérelmezhető.
  A nyomtatvány elérhető: Őstermelői hatósági bizonyítvány kérelem

 • Ki ellenőrzi az őstermelőket, hova jelenthetem be, ha egy kereskedő őstermelőnek adja ki magát és nem a saját gazdaságában termelt termékeit árulja a piacon?

  Az őstermelői igazolvány használatának jogszerűségét és az abban foglalt adatok valódiságának ellenőrzését a Megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságai végzik esetenként a Nemzeti Adó-és Vámhivatal munkatársainak közreműködésével, az őstermelők termékeit pedig élelmiszerbiztonsági szempontból a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságok valamint az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságok ellenőrei végzik. Az ellenőrzések során az alábbi szempontok kerülnek figyelembe vételre. A forgalmazott termék származásának igazolása megfelelő-e (nyomonkövethetőség ellenőrzése akár termőhelyi szemlével egybekötve),  a növényvédelmi, élelmiszerbizonsági szempontok megfelelőek-e (pl. permetezési napló megléte és helyes, naprakész vezetése). A termelt árukészlet és a birtokméret összefüggései, a piaci ellenőrzés során tapasztaltak, és az adatnyilvántartó lapon feltüntetett területek alapján kerülnek ellenőrzésre, és amennyiben visszaélés gyanúja merül fel, a termelőhelyen helyszíni szemle is megtartásra kerül. Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az őstermelő által értékesíteni kívánt, illetve értékesített áru mennyisége több, mint az őstermelő termelési lehetősége, kapacitása az őstermelői igazolványt az ellenőr visszavonja és 2 hónaptól 2 évig terjedően az őstermelő nem válthat ki új ősterelői igazolványt. A jogszerűtlen használat minden esetben jelzésre kerül az adóhatóság (NAV) felé is.

 • Őstermelőként mire kell odafigyelnem az árusítóhelyen, hogy az ellenőrök ne büntessenek meg?

  Az őstermelői igazolványok kiadása előtt  az őstermelői igazolványt kérő személy adatnyilvántartó lapot tölt ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál, melyben büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tesz az abban található adatok valódiságáról valamint kijelenti többek között, hogy saját gazdasággal rendelkezik, és rendelkezési jogosultsága van a termelési eszközök, a termelés szervezése és a termelés eredményének felhasználása felett. Ha az árusítóhelyen az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy értékesített termék mennyisége 10%-kal vagy azt meghaladó mértékben több mint, amennyit az adatnyilvántartó lapján bejelentett, valamint a mezőgazdasági őstermelő saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni, akkor az igazovlánya visszavonásra kerül és 2 hónaptól 2 évig terjedően az őstermelő nem válthat ki új ősterelői igazolványt. A jogszerűtlen használat minden esetben jelzésre kerül az adóhatóság (NAV) felé is.
   

 • Hol és hogyan jelenthetem be az adatváltozást?

  A kérdésben 2014. január 1-jétől a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az illetékes

   

 • Mit tegyek, ha be akarom szüntetni őstermelői tevékenységemet?

  A kérdésben 2014. január 1-jétől a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az illetékes

 • Mit kell tenni, ha elveszett vagy megsemmisült az igazolványom?

  A kérdésben 2014. január 1-jétől a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az illetékes.

 • Őstermelői igazolvány és annak igénylése

  A kérdésben 2014. január 1-jétől a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az illetékes.

 • Ki válthat ki közös őstermelői igazolványt az őstermelővel?

   A kérdésben 2014. január 1-jétől a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az illetékes

 • Milyen dokumentumok bemutatása és adatok megadása szükséges az igazolvány kiváltásához?

  A kérdésben 2014. január 1-jétől a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az illetékes

 • Milyen termékeket állíthatok elő, és milyen tevékenységeket végezhetek őstermelőként?

  A kérdésben 2014. január 1-jétől a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az illetékes

 • Ki lehet mezőgazdasági őstermelő?

  A kérdésben 2014. január 1-jétől a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az illetékes