vaddisznó

Kereskedelmi tudnivalók a hazai ASP kitöréssel kapcsolatban

Legutóbbi frissítés: 2022.04.21

2018. április 21-én afrikai sertéspestis (ASP) betegséget igazolt egy vaddisznó hullában a Nébih laboratóriuma.

Több harmadik ország vezetett be korlátozó intézkedéseket a magyar élő sertéssel, valamint sertéshús és húskészítményekkel szemben. 

FIGYELEM! - 
Külön értesítés nélkül is tilos mindazon export egészségügyi bizonyítványok használata, amelyekben Magyarország afrikai sertéspestistől való mentességét szükséges leigazolni. Amennyiben az adott harmadik ország a fertőzött területektől eltérő helyről engedélyezi az élő sertés, vagy sertéshúst tartalmazó termékek, sertés szaporítóanyag bevitelét, az állategészségügyi bizonyítvány kizárólag az exportőr saját felelősségére használható, melyről írásban nyilatkoznia kell a bizonyítvány kiállítását megelőzően.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi információ mellett az adott termékre vonatkozó exportbizonyítványban foglalt követelményeknek is teljesülniük kell, így a tervezett szállítmány indítása előtt javasoljuk ennek ellenőrzését is. A kiszállítás csak abban az esetben valósulhat meg, ha az exportbizonyítványban foglalt követelmények is teljesülnek, és az alább közölt, afrikai sertéspestis miatt bevezetett korlátozások is lehetővé teszik azt.

Az alábbi információ csak tájékoztató jellegű, a járványügyi helyzet függvényében a korlátozások változhatnak, ezért a szállítások előtt javasoljuk, hogy közvetlenül tájékozódjanak az aktuális helyzetről!

ASP kereskedelmi információk

Harmadik ország
Korlátozott terület
Korlátozott állat/termék
Korlátozott időszak
Harmadik ország Korlátozott terület Korlátozott állat/termék Korlátozott időszak
Albánia nincs Nem korlátozzák sem a házisertés, sem a fogságban tartott vaddisznó exportot. 2018. június 7-én kelt értesítés alapján
Ausztrália Magyarország teljes területe sertéshús-, és termékek (ezen termékek kiszállítása eddig sem volt engedélyezett). Az ausztrál hatóság előzetes tájékoztatása alapján a korábban állategészségügyi exportbizonyítvány nélkül, engedélyezett módon kiszállított, feldolgozott sertés eredetű terméktípusok esetén egyedi elbírálást ír elő az ausztrál hatóság. Az ausztrál fél értesítése érdekében az exportszándékról a NÉBIH-et tájékoztatni szükséges. 2018.március 10. után készült termékek
Belorusszia Magyarország teljes területe élő sertések és valamennyi, az afrikai sertéspestisre fogékony fajba tartozó élő állat, azok húsa vagy húsát tartalmazó termékek, melléktermékek (beleértve a vaddisznó trófeákat) 2018. április 26-ától
Brazília Magyarország teljes területe Friss sertéshús, illetve sertéshúsból készült (beleértve a nem hőkezelt) termékek. Felfüggesztés tárgyát képezi továbbá a RIG.TI.SU.BO.OV.CA.SET.19 8882985, “Természetes sertés-, marha-, juh- és kecskebél brazíliai importjára vonatkozó előírásokról” c. rendelkezésben szereplő termékek behozatala. 2019. október 23-tól kezdődően.
Dél-Afrika Magyarország teljes területe élő sertés, sertés sperma, nyers fagyasztott sertéshús, pácolt és szárított sertéshús tartalmú készítmény sertéshúst tartalmazó termék, más sertéshús tartalmú termékek egyéb sertéshúst tartalmazó termék, amelyet nem vetettek alá az ASP vírusát inaktiváló kezelésnek az OIE Kódex ajánlásának megfelelően. 2018. április 04-én vagy azt követően csomagolt termékek, 2018. április 25-e után feladott szállítmányok
Dél-Korea Magyarország teljes területe sertéshús és húskészítmény 2018. április 24-től
Fülöp-szigetek Magyarország teljes területe sertés eredetű termékek exportjának korlátozása 2018.június 22-én érkezett, 2018. június 4-én kelt értesítés alapján
Georgia (Grúzia) nincs nincs 2018. május 04-én kelt értesítés alapján
Hongkong nincs nincs. A hongkongi állaetgészségügyi hatóság hivatalos értesítése szerint egyelőre nem tervez bevezetni importkorlátozást a magyar sertéshúsra. nincs (2018. május 3-i értesítés alapján)
Japán Magyarország teljes területe, KIVÉVE: Baranya, Somogy, Tolna, Vas, Zala megyék a regionalizációs megállapodásnak megfelelően sertéshús és bármilyen egyéb sertéstermék az ÉFHÁT/18/2021 exportbizonyítványnak megfelelően 2021. január 28-án elfogadott regionalizációs megállapodás alapján.
Kanada A korlátozás alatt álló területek sertéshús és sertés eredetű húskészítmények, amelyek az exportbizonyítvány alapján olyan állatokból származnak, amelyek az utolsó 90 napban nem kerültek kapcsolatba korlátozás alatt álló területről származó állattal. 2018. május 8-án kelt, május 10-én érkezett értesítés alapján
Kína Magyarország egész területe élő sertés, vaddisznó, és az ezekből származó termékek közvetlen vagy közvetett exportja (beleértve a nyers sertéshús és vaddisznóhús eredetű feldolgozott termékeket, amelyek a feldolgozás után is terjeszthetik az ASP-t); Tilos a Magyarországról származó sertésekre, vaddisznóra, vagy azokhoz kapcsolódó termékekre vonatkozó Import Karantén Engedélyek kiadása, és az eddig kiadottakat vissza kell vonni. A közlemény dátumát (2018. május 7.) követően indított sertés-, vaddisznó-, vagy azokhoz kapcsolódó termékeket tartalmazó szállítmányokat kivétel nélkül visszafordítják vagy megsemmisítik.Tilos postai úton és személyes poggyászban a sertés és vaddisznó eredetű termékek behozatala; ezeket elkobozzák és megsemmisítik. Ha Magyarországról származó élő sertés, vaddisznó és ezek húsát tartalmazó terméket találnak nemzetközi hajón, repülőgépen, vonaton vagy egyéb szállítóeszközön, amely Kínába érkezett vagy áthalad Kínán, akkor kivétel nélkül minden kobzásra kerül. 2018. május 9-től
Macedónia Az Európai Uniós regionalizációs szabályoknak megfelelően élő sertés, sertéshús és sertés eredetű termékek (kiegészítő nyilatkozat szükséges a szállításokhoz, amely ÉlfF/12-14/2018 iktatószámon feltöltésre került az OÁIR rendszerbe) 2018. 04.29-i tájékoztatás
Montenegró A fertőzött megyék területe (709/2014/EU bizottsági végrehajtási határozat I. melléklete, 2., 3. 4. részében felsorolt területek) A sertés hús export engedélyezett a 02.3/2165/1/2013 iktatószámú export bizonyítvány mintához csatolt ASP kiegészítő nyilatkozattal. Továbbra is tilos az élő házi sertés, vaddisznó exportja és TRANZITJA Montenegrón keresztül Sertéshús export újraindulása: 2018. december 13-ától. Tiltás: 2018. június 14-i értesítés alapján
Oroszországi Föderáció Azok a közigazgatási területek, amelyeket az orosz szövetségi állatorvosi és növény-egészségügyi felügyeleti szolgálat 2019. április 8-án kelt, FS-KS-7/8811 számú levelében felsorolt (megegyezik a 2019/404/EU határozat által módosított 2014/709/EU bizottsági végrehajtási határozat mellékleteiben felsorolt területekkel) Engedélyezett a tenyésztésre szánt fajtatiszta sertés, sertés vágási termékek, és az összetételükben sertéshúst tartalmazó termékek, és sertés kansperma Oroszországi Föderáció területére történő kivitele Magyarország egész területéről, kivéve a korlázozott területeket. A korlátozás alatt álló területekről kiszállításra kizárólag azok a termékfajták kerülhetnek, amelyek az OIE Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódex 15.1 fejezetének rendelkezései szerint az ASP vírus megsemmisülését biztosító technológiával kerültek feldolgozásra: sertéshúskészítmények, késztermékek, amelyek összetételükben feldolgozott sertéshúst vagy állati eredetű (sertésből származó)  nyersanyagot tartalmaznak; a prémes állatok és nem-élelmiszertermelő állatok takarmányának (eledelének) előállítására szánt állati eredetű nyersanyag (sertésből). FIGYELEM! A politikai embargó tiltásai továbbra is érvényesek, ettől függetlenül! 2018. november 21-től
Szerbia A 2014/709/EU bizottsági végrehajtási határozat mellékletének II. részében felsorolt területek. 2019. 09.26: Érvényes állategészségügyi bizonyítvánnyal jelenleg friss hús szállítható, melynek olyan sertésektől kell származnia, melyeket a 2014/709/EU bizottsági végrehajtási határozat Mellékletének II. részében felsoroltakon kívüli területeken tartottak és vágtak le. A szállítmányt a kiszállításig a 2014/709/EU határozat Mellékletének II. részében felsoroltakton kívüli területeken kell tárolni. Továbbra is korlátozott: élő sertés, szaporítóanyaga, vaddisznó, az érvényes export bizonyítványban foglalt feltételeknek megfelelőtől eltérő sertéshús és vaddisznóhús, húskészítmények, kivéve 80°C-on hőkezelt teljes termék, a cserzett sertés és vaddisznó bőr, valamint azok a melléktermékek, amelyeket legalább 80°C-on hőkezeltek 2018. április 23-ától
Szingapúr A regionalizációs megállapodás újratárgyalása eredményeképpen kizárólag az afrikai sertéspestis kitöréssel érintett, illetve a korlátozás alatti területekről tiltott a kivitel Az új feltételek értelmében a jelenlegi EU-s, valamint magyar jogszabályoknak való megfelelés egyben a szingapúri követelmények teljesítését is jelenti. Az exportőröknek csak a vonatkozó EU-s és magyar jogszabályokban, valamint a Nébih INTRA rendszerében található exportbizonyítványban (ÉFHÁT/96-1/2021) jelzett feltételeket kell teljesíteniük a kivitelhez. 2021. április 14-i értesítés alapján (Frissítve: 2022. 04.19.) Az új feltételek értelmében a jelenlegi EU-s, valamint magyar jogszabályoknak való megfelelés egyben a szingapúri követelmények teljesítését is jelenti. Az exportőröknek csak a vonatkozó EU-s és magyar jogszabályokban, valamint a Nébih INTRA rendszerében található exportbizonyítványban (ÉFHÁT/96-1/2021) jelzett feltételeket kell teljesíteniük a kivitelhez.
Tajvan Magyarország teljes területe sertés eredetű termékek (hivatalos tájékoztatás 2018. április 25-én) 2018. április 25-i értesítés alapján
Ukrajna Magyarország teljes területe Sertésfélék (Suidae) pekarifélék (Tayassuidae), tapírfélék (Tapiridae), valamint ezek szaporítóanyagai és termékei. Kivételt képeznek az Állati eredetű élelmiszerek, takarmány, széna, szalma, állati melléktermékek és ezekből származó termékek Ukrajna vámterületére történő behozatalára (küldésére) vonatkozó Követelményekről szóló 553. számú 2018.11.16-án elfogadott Ukrán Agrárpolitikai és Élelmiszerminisztérium Rendelet előírásai alapján kezelt termékek. 2021.04.29-től. (2019.05.08. óta áll fenn a korlátozás, különböző feltételekkel)
Malajzia Magyarország teljes területe Malajzia átmenetileg betiltja az élő sertés, valamint a fagyasztott sertéshús behozatalát Magyarországról. (Bár hazánk jelenleg egyébként sem rendelkezik engedéllyel sertéshús Malajziába történő exportálására.) 2018. szeptember 13-i értesítés
Vietnám ASP-vel sújtott megyék Vietnám átmenetileg megtiltja a 2018. szeptember 20-a után feladott sertéshús- és sertéshús termékek exportját az ASP-vel sújtott megyékből.
A mentes megyékből való szállítás 2020. október 28-tól az érvényben lévő állategészségügyi bizonyítvánnyal történik, melynek 3. pontjából a hatósági állatorvos kihúzza az ASP-ről szóló részt és aláírással, pecséttel igazolja azt. Az ügyfél felelősségvállalási nyilatkozatával együtt érvényes.
2018.szeptember 14-i értesítés alapján
Chile Az Európai Uniós regionalizációs szabályoknak megfelelően A chilei állategészségügyi hatóság 2019. január 7-én érkezett tájékoztatás alapján engedélyezi Magyarországról a sertés- és (marha) hústermékek bevitelét a korlátozás alatt nem álló területekről (korábban nem volt ilyen megállapodás). 2019. január 7-én érkezett értesítés alapján
Mongólia Magyarország teljes területe A Mongol Nagykövetség éretesítése alapján Mongólia határozatlan időre megtiltotta a sertés eredetű termékek bevitelét Magyarország teljes területéről. 2019. január 23-án érkezett értesítés alapján.
Kazahsztán Magyarország teljes területe 2018. augusztus 25-től Kazahsztán korlátozó intézkedéseket vezetett be Magyarországról induló és a Kazahsztáni Köztársaságba irányuló alábbi cikkek importjára, valamint a Kazahsztáni Köztársaság területén átmenő szállítására vonatkozóan: az élő sertés, kan disznó sperma, sertéshús, beleértve a vaddisznóhúst is, illetve feldolgozásából származó termékek, bőr-, szarv- és patanyersanyagok, bél nyersanyagok, sörte, betegségre fogékony fajokhoz tartozó állatokból nyert vadászati trófeák, takarmány, növényi vagy állati eredetű takarmány-adalékanyagok, beleértve a baromfiból, halból szarmázó takarmány-adalékanyagok, a legalább 70° C-on, és legalább 20 percen keresztül történő hőkezelésen nem esett át kutya meg a macska eledel, továbbá sertések, állati eredetű termékek és nyersanyagok szállítására, illetve sertések tartására, vágására és darabolására használt berendezések. 2018. május 25-től, 2019.május 28-án érkezett értesülés szerint
Thaiföld Magyarország teljes területe 2019, szeptember 27-én érkezett értesítés szerint Thaiföld 2019. szeptember 5-től Magyarország teljes területéről megtiltotta az élő sertések és sertéshús (HS kódok: 0103, 0203, 0502.10.00), valamint vaddisznó és vaddisznóhús bevitelét. 2019. szeptember 5-től
Mexikó Magyarország teljes területe Mexikó megtiltja az élő sertések és más fogékony állatfajok, sertéssperma és embrió, ezen állatok körül használt gépek, eszközök szállítására szolgáló szállítóeszközök, valamint sertés eredetű termékek és melléktermékek Mexikóba történő bevitelét az afrikai sertéspestissel érintett országokból. 2019. október 2-án érkezett értesítés alapján
Peru Magyarország teljes területe Minden országból, így Magyarországról is tilos a sertés eredetű termékek behozatala Peruba légi, vízi és szárazföldi úton egyaránt. A tiltás vonatkozik olyan, a turisták által közkedvelt sertésből készült termékekre is, mint például a sonka, felvágottak, hústartalmú termékek, stb. 2020. január 9-i értesítés alapján. (Utolsó frissítés: 2021.09.22.)
Bosznia-Hercegovina Magyarország teljes területe/ Békés, Bács, Budapest, Borsod, Csongrád, Fejér, Hajdú, Heves, Komárom, Nógrád, Szabolcs, Jász, Pest megyékMagyarország teljes területéről tilos élő házi és vaddisznó exportja (ez akkor is tilos, ha mentes területről származik, de a szállítási útvonal átmegy Magyarországon!); valamint házi és vaddisznó szaporítóanyag exportja.


Békés, Bács, Budapest, Borsod, Csongrád, Fejér, Hajdú, Heves, Komárom, Nógrád, Szabolcs, Jász, Pest megyékből tilos a következő termékek exprta: házi és vaddisznó friss húsa, házi és vaddisznó húsából készült termékek, házi és vaddisznóból származó minden egyéb termék, anyag (mezőgazdasági, ipari, gyógyszeripari felhasználást is beleértve), amelyek nem estek át olyan kezelésen, amely a vírus elpusztítását biztosítja.

Nem vonatkozik a tiltás:
• hermetikusan lezárt húskonzervre, mely legalább F0 3 értékű hőkezelésen ment át;
• olyan húskészítményre, mely teljes terjedelmében átesett legalább 80oC hőkezelésen;
• nem hőkezelt sonkákra, melyek tömege legalább 5,5 kg, és legalább 9 hónapig természetes érlelésen estek át, és amelyek vízaktivitása kevesebb, mint 0,93 és pH értéke kisebb, mint 6,0.
2020. július 30-tól érvényes a tiltás