Élelmiszerlánc-biztonsági Kihelyezett Tanszék

Az élelmiszerlánc-biztonság tudományterülete sokfajta tudományágból táplálkozik: a természettudományok mellett etikai, politikai, jogi, társadalmi és gazdasági kérdések is egyaránt fontosak. Az élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos tényalapú döntéshozatal – mindenhol a világon – azzal a problémával küzd, hogy bizonytalan adatokon és információkon alapulóan, igen változó környezetben kell gyors, hatékony döntéseket hozni. Ez az összetettség vezet oda, hogy az utóbbi évtizedben gyökeresen átalakult, és átalakulóban van az élelmiszerlánccal kapcsolatos tudás és a felügyelettel összefüggő módszerek is változnak. Az új elemzési, előrejelzési módszerek és megoldások megjelenésével párhuzamosan az is kiderült, hogy szinte mindenhol szűk keresztmetszet az ember: a helyes kérdéseket feltevő, az elemzések eredményét értelmezni és a döntéshozatalba beépíteni tudó, magas szintű szakértelemmel rendelkező szakemberekre jelenleg nagy szükség van. Az állatorvosokra nemcsak a hagyományok és az állatorvosi közegészségügy fontos szerepe miatt hárul komoly szerep, hanem ez a tudományterület az évszázados múltra visszatekintő erős elméleti képzés és a multi- és interdiszciplináris jellege miatt különösen alkalmas a fenti komplexitás megragadására. Ezt a szakember generációt szeretné a NÉBIH az Állatorvos-tudományi Karral együtt kinevelni, és felkészíteni a jövő kihívásaira.

 

Az Élelmiszerlánc-biztonsági Kihelyezett Tanszék az alábbi feladatokat látja el:

 • A gyakorlati félév élelmiszer-higiénia/igazgatás, illetve labordiagnosztika gyakorlati egységének gyakorlati helyszíneként aktív részvétel a gyakorlati helyszínek, oktatók kiválasztásában, az érintett tanszékek által meghatározott feladatoknak megfelelő gyakorlat összeállítása és bemutatása.
 • A gyakorlati feladatok aktualizálása (gyakorlati órák, gyakorlati félév) a gyakorlatot meghirdető tanszékekkel együttműködve.
 • A graduális képzés oktatási anyagához kapcsolódó gyakorlati feladatok/szimulációs gyakorlatok összeállítása és megszervezése
 • Egyes, az ellenőrzések során készült felvételek, videofelvételek oktatási célú bemutatása, értelmezése gyakorlati óra keretein belül
 • Az élelmiszerlánc-biztonság témaköréhez kapcsolódó gyakorlati óra megszervezése a NÉBIH-ben, vagy külső helyszínen
 • Részvétel a hallgatók értékelésében, vizsgáztatásban és a Záróvizsga Bizottságokban
 • Élelmiszerlánc-biztonsági Szakállatorvos képzés kereteinek, tematikájának kidolgozása, a képzés megvalósítása
 • Részvétel szakdolgozatok és tudományos diákköri dolgozatok témáinak kidolgozásában, a dolgozatok készítésében, konzulensi, opponensi feladatok ellátásában
 • Közreműködés a kari doktori képzéshez kapcsolódó doktori iskola munkájában témavezetőként, opponensként, valamint a vizsgáztatásban és a bíráló bizottságokban
 • Szakmai továbbképzések, tudományos és ismeretterjesztő konferenciák szervezése/tartása
 • Kölcsönös tájékoztatás szakmai/tudományos rendezvényekről, információkról
 • Lehetőség biztosítása a SZIE ÁOTK hallgatóinak, doktoranduszainak, kutatóinak a NÉBIH laboratóriumaiban végzendő kísérleti munkákra, külön szerződés(ek) alapján
 • K+F+I pályázatok közös figyelése, előkészítése, kidolgozása, benyújtása
 • Együttműködés az oktatás, továbbképzés és kutatás további területein

 

Kapcsolat:

dr. Jóźwiak Ákos, PhD

Élelmiszerlánc-biztonsági Kihelyezett Tanszék vezető

igazgatóhelyettes

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

 

1024 Budapest, Kis Rókus u. 15/b.

Tel: +36 30 867 0747

Fax: +36 1 336 9016

E-mail: jozwiaka@nebih.gov.hu

Web: http://portal.nebih.gov.hu

 

Az Élelmiszerlánc-biztonsági Kihelyezett Tanszék tagjai:

A kihelyezett tanszék munkájában a NÉBIH több szakembere is részt vesz. A munkában résztvevők koordinálását, szakmai irányítását, az erőforrások biztosítását az alábbi személyek végzik:

 

Név

Beosztás

Szakterület

dr. Józwiak Ákos Bernard

igazgató-helyettes

stratégia, mintavétel és ellenőrzés tervezés, kockázat-elemzés és egyéb elemzési tevékenységek, audit, szakmai informatikai rendszerek

dr. Farkasné dr. Gyurcsó Adrienn

elnöki megbízott

kihelyezett tanszék operatív működtetése, gyakorlati képzések

dr. Bognár Lajos

országos főállatorvos

 

dr. Oravecz Márton

országos főállatorvos-helyettes, elnök

 

dr. Nemes Imre

elnökhelyettes

állategészségügy, állatvédelem

dr. Barna Sarolta

igazgató

gyors vészjelzés, válságkezelés, kockázatbecslés, kockázat-kommunikáció

dr. Helik Ferenc

igazgató

kiemelt ügyek, hamisítás, csalás

dr. Pleva György

igazgató

élelmiszer- és takarmánybiztonság

dr. Abonyi Tamás

igazgató

állategészségügyi diagnosztika

dr. Kulcsár Gábor

igazgató

állatgyógyászati termékek

dr. Nagy Attila

igazgató-helyettes

élelmiszer és takarmány laboratóriumi vizsgálatok

dr. Pallós László

igazgató-helyettes

állatvédelem