null Tudnivalók a szőlőfajták és –klónok hazai szaporítási és –forgalmazási feltételeiről

Tudnivalók a szőlőfajták és –klónok hazai szaporítási és –forgalmazási feltételeiről

Tudnivalók a szőlőfajták és –klónok hazai szaporítási és –forgalmazási feltételeiről
2020. április 21., kedd

Tájékoztatjuk a szőlőszaporítással foglalkozókat, hogy a hatályos jogszabályok értelmében Magyarországon állami elismerésben kell részesíteni azokat a szőlőfajtákat és –klónokat, amelyek nem szerepelnek sem a Közösségi Fajtajegyzékben, sem az EU bármely tagállamának fajta (klón) jegyzékében. Erre az eljárásra azért van szükség, hogy a szőlőfajták államilag elismert fajtaként a Nemzeti Fajtajegyzékbe kerülhessenek, s ezáltal lehetővé váljon a szaporításuk és a hazai forgalomba hozataluk.

A szőlő esetében Magyarországon a Nemzeti Fajtajegyzékben, a Közösségi Fajtajegyzékben (az Európai Bizottság által közzétett fajtajegyzék, amelyet az Európai Unió tagállamainak nemzeti fajtajegyzékei alapján állítanak össze), valamint bármely tagállamnak fajta (klón) jegyzékében szereplő fajta (klón) szaporítóanyagát szabad forgalomba hozatal céljára előállítani, forgalomba hozni, továbbszaporítani, árutermesztő ültetvény létesítésére felhasználni.

A hazai vetőmagtörvény1 kimondja, hogy a szőlőfajtákat és –klónokat a Nemzeti Fajtajegyzékbe való felvétel céljából állami elismerésben kell részesíteni. Az állami elismerés megszerzésére irányuló eljárás lépéseit és feltételeit  a vetőmagtörvény és annak végrehajtási rendelete2 írja elő Magyarországon.

Az állami elismerés időtartama szőlőfajták esetében a megadástól számított harmincadik év végéig tart. Az állami elismerés további 30 éves időtartamra többször is meghosszabbítható, ha ezen igényét a kérelmező legalább a lejárat időpontja előtt két évvel előterjesztette. De a fajta állami elismerésének megszűnését követő két éven belül is megújítható 30 évre, ha a fajta eredeti fajtaleírásban rögzített tulajdonságai nem változtak meg.

Az állami elismerésre bejelentett, vizsgálat alatt álló szőlőfajta hivatalosan fajtajelöltnek minősül, ennek megfelelően fajtafenntartója még nincs, csak bejelentője. A fajtafenntartó státusz az állami elismerés megadásától indul. Ettől kezdve válik a szőlőfajta elismert fajtává, illetve szaporíthatóvá és forgalmazhatóvá.

Az állami elismerés céljából végzett fajtavizsgálatra bejelentett szőlőfajtára egyedi szaporítási engedély adható kizárólag a fajtabejelentő, annak képviselője vagy a fajtabejelentő hozzájárulásával rendelkező szaporítóanyag-termelő részére. Az egyedi szaporítási engedély minden esetben határozott időre szól, de legfeljebb az állami elismerés időpontjáig és a fajtavizsgálat lezárásáig marad érvényben. Lényeges, hogy a szőlőfajták esetén az egyedi szaporítási engedély a fajta szaporítóanyagának forgalomba hozatalára is kiterjed. Az egyedi szaporítási engedély iránti kérelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih) kell benyújtani, míg az engedélyt az Agrárminisztérium adja meg.

Amennyiben a fajta állami elismerésre történő bejelentését a bejelentő még az állami elismerés megadása előtt visszavonja, abban az esetben az Agrárminisztérium visszavonja a fajtajelölt egyedi szaporítási engedélyét. Az egyedi szaporítási engedély visszavonásakor azonnal megszűnik a szőlő fajtajelölt szaporíthatósága, vagyis a továbbiakban annak szaporítóanyagai már egyáltalán nem forgalmazhatók. Ezzel szemben egy fajta állami elismerésének visszavonását követően a szaporítóanyag a visszavonást követő harmadik év június 30. napjáig forgalmazható.

A fajtabejelentésre, illetve az egyedi szaporítási engedély kérelmezésére – a költségmegosztás érdekében – akár több szaporítóanyag termelő együtt is jogosult. Ez azért lehetséges, mert a fajtabejelentő más szaporítóanyag-termelőnek is hozzájárulást adhat a fajta szaporításához.

A Nemzeti Fajtajegyzék tartalmazza az állami elismerés iránti vizsgálat alatt álló (egyedi szaporítási engedéllyel rendelkező), valamint az állami elismerésben részesített fajtákat és klónokat. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy amennyiben egy egyedi szaporítási engedéllyel rendelkező fajtajelölt egyedi szaporítási engedélyét visszavonják, akkor az lekerül a Nemzeti Fajtajegyzékről, és ha ezen túlmenően a Közösségi Fajtajegyzéken sem szerepel, akkor Magyarországon tovább nem szaporítható.

A fentiek miatt érdemes évről évre figyelemmel kísérni a Nemzeti Fajtajegyzékben, illetve az Európai Unió Közösségi Fajtajegyzékében történő változásokat.

A Nemzeti Fajtajegyzék megtalálható a Nébih honlapján: https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/nemzeti-fajtajegyzek, az Európai Unió Közösségi Fajtajegyzék pedig a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en (Vine propagating material of Genus Vitis címszó alatti linkre kattintva).

Kapcsolódó jogszabályok: 
1 a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény
2 a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

Friss hírek

Gyümölcsfaiskolai szaporítások és gyümölcs törzsültetvények adatbázisainak frissítése
2021. január 20., szerda

Gyümölcsfaiskolai szaporítások és gyümölcs törzsültetvények adatbázisainak frissítése

A Nébih Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatósága a beérkezett faiskolai leltárjelentések, valamint a törzsültetvények szemléin felvett információk alapján frissítette a „Gyümölcsfaiskolai szaporítások” és „Gyümölcs törzsültetvények” című áttekintő táblázatokat.

Tovább >

Kiselejtezett szaporítóanyagokat és illegális árusokat buktatott le a Nébih
2020. november 23., hétfő

Kiselejtezett szaporítóanyagokat és illegális árusokat buktatott le a Nébih

Az illegális szőlő- és gyümölcsszaporítóanyag-kereskedelem felderítése és felszámolása érdekében szervezett egy hónapos országos célellenőrzést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A hatóság ellenőrei, a kormányhivatalok szakembereinek közreműködésével, az elmúlt hetekben 130 piaci, vásári mozgó árust és csaknem 9400 szaporítóanyagot vizsgáltak meg. Az akció eredményeként 10 esetben több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki és mintegy 3000 oltványt semmisítettek meg.

Tovább >