null Tejpiaci jelentés

Tejpiaci jelentés

Tejpiaci jelentés

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 8/2017. (III. 2.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) kihirdetésével a rendelet hatálybalépését követően valamennyi Magyarország területén működő tejfeldolgozó, nyers tehéntej kivitellel foglalkozó tejtermelő, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő, valamint a Rendelet szerint jelentési kötelezettség alá tartozó tej-kiskereskedő köteles piaci jelentést adni a rendeletben mellékletében meghatározott adattartalommal.

2018. január 30-tól változás állt be a tejpiaci jelentésekkel kapcsolatosan.

A Rendelet 2017. évben bekövetkezett módosítása miatt tejpiaci jelentés sablonjai átalakításra kerültek, így a 2018. évi tejpiaci jelentés-kötelezett tevékenységek bevallása az új sablonokban történik.

Lényegi különbségek a korábbi sablonokhoz képest:

• Összevonásra került a 40. sor (Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum por összesen) és a 160. sor (Savópor, permeátum por összesen).

• Kérjük, töltse ki az adott termékkörhöz tartozó zárókészletet is. Amennyiben a zárókészlet cellája nem került kitöltésre, a táblázat figyelmeztetést küld.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a tejpiaci jelentés új sablonjai, illetve a jelentéssel kapcsolatos minden információ megtalálható a http://portal.nebih.gov.hu honlapon, illetve a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján (www.tejtermek.hu) is, továbbá személyes tájékoztatás is elérhető a tejpiacijelentes@nebih.gov.hu e-mail címen, és a +36 1/336-94-73 telefonszámon.

A jelentési kötelezettség gyakorisága 2018 évben:

• Feldolgozók: havonta, minden hónap 15-éig.

• Nagykereskedők: havonta, minden hónap 15-éig.

• Kiskereskedők: negyedévente, a záró hónapot követő hónap 15-éig.

• A továbbiakban, amennyiben új jelentőként csatlakozik a kötelezettek sorába a Rendeletnek megfelelően először a Tej Terméktanáccsal kell felvenni a kapcsolatot a TT azonosító igénylése céljából!

 

A 2017. évben a NÉBIH-hez beérkezett tejpiaci jelentések feldolgozása során az alábbi tapasztalatokat osztjuk meg Önnel:

  1. 2018. januári tevékenység bevallására csak a fent említett, új sablonok használhatók.
  2. Csak Excel-formátum alkalmazható (Open Office esetén hibát jelez a rendszer).
  3. A sablonokon semmiféle változtatást ne tegyen! Sort, oszlopot beszúrni, törölni, a munkafüzetben a munkalapokat átnevezni tilos! A NÉBIH által használt program csak a honlapról letölthető külalakkal, megnevezésekkel rendelkező táblákat tudja feldolgozni!
  4. Amennyiben először tesz eleget jelentési kötelezettségének, jelentéssel együtt küldje meg nyilatkozatát arról, hogy a tejpiaci tevékenysége kiskereskedelmi, nagykereskedelmi, illetőleg feldolgozói tevékenységre irányul, valamint a kontaktszemély elérhetőségeit: nevét, e-mail címét és telefonszámát.
  5. Amennyiben tejpiaci jelenléte a fent említettek közül több tevékenységet is érint (pl.: kiskereskedelem és nagykereskedelem), jelentését tevékenységenként küldje el.
  6. Amennyiben Kötelezett rossz adatokkal ellátott jelentést adott le, és módosítani kívánja a jelentését, előzetes jelzés mellett adott hónap 25-éig megteheti.
  7. Amennyiben Kötelezett jelentését adott hónap 25-éig nem küldi be, és a NÉBIH megkeresésére sem válaszol, Kötelezett adott havi tejpiaci jelentését később a NÉBIH nem tudja elfogadni.

Jelentéstételi kötelezettségének elmulasztása a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről 2015. évi XCVII. törvény 20. § (2) bekezdése alapján szankciót von maga után.

Feldolgozók, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplők, valamint nyers tehéntej kivitellel foglalkozó tejtermelők havi adatszolgáltatásra kötelezettek, míg a tejkereskedők háromhavi rendszerességgel kötelesek havi adatokat szolgáltatni. A tejkereskedők közül kizárólag azok esnek az adatszolgáltatási kötelezettség alá, akiknek vagy amelyeknek tej és tejtermék forgalmazásából, illetve termeléséből származó, tárgyévet megelőző naptári évben keletkezett nettó árbevétele a 25 millió forintot meghaladja.

Nyers tehéntej kivitellel foglalkozó tejtermelő kizárólag a külpiacra kiszállított nyerstej vonatkozásában köteles adatot szolgáltatni az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI) felé) míg a többi adatszolgáltató a piaci jelentések valamennyi vonatkozó sorát köteles kitölteni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) felé.

Közös beszerzés esetén a beszerzési szövetséget alkotó kis- és nagykereskedő vállalkozások összessége kötelezett az adatszolgáltatásra, így a franchise-rendszerben üzemelő kiskereskedelmi vállalkozások a piaci jelentéstételi kötelezettség alól mentesülnek.

Az adatszolgáltatási rendszert a NÉBIH, az AKI és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács együttműködésben üzemelteti. Az AKI a megküldött adatokból készült összesített, valamint átlagadatokat a NÉBIH-nek adja át. A NÉBIH havonta kizárólag összesített, valamint átlagadatokat ad át a szakmaközi szervezetnek.

Az anonimitás biztosított, az adatszolgáltatási rendszerből bármely, cégre vagy személyre vonatkozó adatot – ellentétes jogszabályi felhatalmazás hiányában – az üzemeltetők nem hozhatnak nyilvánosságra. A Tej Terméktanács az adatszolgáltatók adataiból képzett összesítő táblázatokat a honlapján közzéteszi.

A rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lépett hatályba, az ezt követő 15 napon belül az adatszolgáltatásra kötelezetteknek fel kell venniük a kapcsolatot a Tej Terméktanáccsal azonosító kódszám igénylése céljából. A Tej Terméktanács az azonosító kódszámot, valamint az adatszolgáltató által kitöltendő adatlapo(ka)t elektronikus úton megküldi.

A 2017. január és február hónapra vonatkozó adatszolgáltatást 2017. március 31-ig kell teljesíteni, a későbbiekben a Rendeletben foglalt határidők érvényesek. A jelentéssel kapcsolatban az alábbiak szerint kell eljárni:

A Rendelet 1. melléklete 1. lap szerinti jelentést, az alapanyag adatokat tartalmazó adatszolgáltatást az AKI központi elektronikus rendszerén (https://pair.aki.gov.hu/web_user/general/home.do) keresztül kell teljesíteni a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig. Az adatszolgáltatás megkezdése előtt regisztrálni szükséges a pair@aki.gov.hu e-mail címen a következő adatok megadásával: cégük neve, címe, statisztikai számjele; az adatszolgáltató felelős vezetőjének és az adatszolgáltatást végző személynek a neve, beosztása, telefonszáma és e-mail címe. A regisztrációt követően levélben kapják meg a belépéshez szükséges azonosítót (felhasználónév) és az ahhoz tartozó ideiglenes jelszót, amelyet az első belépést követően meg kell változtatni.

A Rendelet 1. melléklet 2. lapja és 2. melléklete szerinti jelentéseket a NÉBIH részére kell megküldeni a tejpiacijelentes@nebih.gov.hu e-mail címre elektronikus formában. A jelentésekhez készült excel táblák a lap aljáról letölthetők.

Az 1. melléklet 2. lap szerinti jelentést (Sablon_Feldolgozo néven letölthető) a tejfeldolgozóknak és nagykereskedőknek (Sablon_Nagykereskedo néven letölthető) minden hónap 15. napjáig kell megküldeni a megjelölt e-mail címre. A kiskereskedők háromhavi, negyedéves, havi bontást tartalmazó jelentést küldenek a negyedév zárását követő hónap 15. napjáig.

A feldolgozói és nagykereskedői jelentéssel kapcsolatos tudnivalók:

• A jelentés első munkalapján találhatók a jelentést küldő azonosítására szolgáló adatok

• A második munkalapon találhatóak a jelentés dátumát megadó és a késztermék adatok felvitelére szolgáló mezők

• Mindkét munkalapon csak a világoskék színnel jelzett mezőkbe lehet adatot feltölteni

• A táblázat a kötelezően kitöltendő mezőket, illetve a kitöltöttség hiányát is jelzi

• A késztermék adatok esetén csak szám formátumú adatokat fogad el a táblázat

• Amennyiben az adott hónapban nem végzett előállítói tevékenységet, és nem volt termék forgalom, a táblázat alján található „Az adott hónapban nem forgalmaztam tejterméket” megjegyzés melletti mezőbe kattintva a késztermék adatok táblázatban nem kell termék adatot megadni, minden más esetben legalább egy cellában valamely termékcsoport forgalmáról nyilatkozni kell

A kiskereskedői jelentés (Sablon_Kiskereskedo néven letölthető) némileg eltér a feldolgozói és nagykereskedői jelentéstől, a kiskereskedői jelentéssel kapcsolatos tudnivalók:

• A jelentés első munkalapján találhatók a jelentést küldő azonosítására szolgáló adatok

• A késztermék adatokat három munkalapon lehet megadni, ezeken találhatóak a jelentés dátumát megadó és a késztermék adatok felvitelére szolgáló mezők. Kérjük, hogy a negyedév egy-egy havi (pl. januári, februári és márciusi) összesített adatát külön munkalapon rögzítsék.

• Minden munkalapon csak a világoskék színnel jelzett mezőkbe lehet adatot feltölteni

• A táblázat a kötelezően kitöltendő mezőket, illetve a kitöltöttség hiányát jelzi

• Késztermék adatok esetén csak szám formátumú adatokat fogad el a táblázat

• Amennyiben az adott hónapban nem forgalmazott tejterméket, a táblázat alján található „Az adott hónapban nem forgalmaztam tejterméket” megjegyzés melletti mezőbe kattintva a késztermék adatok táblázatban nem kell termék adatot megadni, minden más esetben legalább egy cellában valamely termékcsoport forgalmáról nyilatkozni kell

A késztermék jelentésben foglalt termék kategóriákról, kereskedelmi irányokról a Rendeletben található „Kitöltési útmutató” ad részletes tájékoztatást.

A kitöltött táblázatokat változatlan, excel formában kell továbbítani a tejpiacijelentes@nebih.gov.hu e-mail címre, vagyis nem szükséges kinyomtatni, aláírni és beszkennelni, sőt az ilyen formában megküldött jelentéseket újra bekéri hivatalunk, csak az excel formátumú jelentéseket fogadjuk el.

A NÉBIH részére első alkalommal megküldött jelentések esetén kérjük, hogy az e-mailben tüntesse fel FELIR azonosítóját. Felhívjuk figyelmét, hogy az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/B § (1) és (2) szerint az élelmiszer előállítás, feldolgozás és/vagy forgalmazás FELIR azonosító köteles tevékenység, ezért FELIR azonosító hiányában jelentését nem áll módunkban elfogadni.

A NÉBIH felé történő jelentési kötelezettségről információt vagy a teljesítéshez szükséges technikai segítséget a tejpiacijelentes@nebih.gov.hu e-mail címen vagy a +36 1/336-94-73 telefonszámon kérhet munkaidőben.

A jelentési kötelezettséggel kapcsolatos általános, részletes tájékoztatást a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján a www.tejtermek.hu oldalon talál.

A  4/2020 (II. 28.) AM rendeletben foglalt tejpiaci jelentésről itt tájékozódhat.


Friss hírek

Közlemény elveszett „zöld könyvről”
2020. szeptember 23, szerda

Közlemény elveszett „zöld könyvről”

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

Dísznövény szaporítóanyag exporthoz Tanúsítvány kérelme
2020. szeptember 23, szerda

Dísznövény szaporítóanyag exporthoz Tanúsítvány kérelme

A Tanúsítványra vonatkozó kérelmeket a tevékenység helye szerinti járási hivatalnál kell benyújtani.

Tovább >