Vissza

Tejpiaci jelentés

Tejpiaci jelentés

Tejpiaci jelentés

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 8/2017. (III. 2.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) kihirdetésével a rendelet hatálybalépését követően valamennyi Magyarország területén működő tejfeldolgozó, nyers tehéntej kivitellel foglalkozó tejtermelő, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő, valamint a Rendelet szerint jelentési kötelezettség alá tartozó tej-kiskereskedő köteles piaci jelentést adni a rendeletben mellékletében meghatározott adattartalommal.

2018. január 30-tól változás állt be a tejpiaci jelentésekkel kapcsolatosan.

A Rendelet 2017. évben bekövetkezett módosítása miatt tejpiaci jelentés sablonjai átalakításra kerültek, így a 2018. évi tejpiaci jelentés-kötelezett tevékenységek bevallása az új sablonokban történik.

Lényegi különbségek a korábbi sablonokhoz képest:

• Összevonásra került a 40. sor (Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum por összesen) és a 160. sor (Savópor, permeátum por összesen).

• Kérjük, töltse ki az adott termékkörhöz tartozó zárókészletet is. Amennyiben a zárókészlet cellája nem került kitöltésre, a táblázat figyelmeztetést küld.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a tejpiaci jelentés új sablonjai, illetve a jelentéssel kapcsolatos minden információ megtalálható a http://portal.nebih.gov.hu honlapon, illetve a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján (www.tejtermek.hu) is, továbbá személyes tájékoztatás is elérhető a tejpiacijelentes@nebih.gov.hu e-mail címen, és a +36 1/336-94-73 telefonszámon.

A jelentési kötelezettség gyakorisága 2018 évben:

• Feldolgozók: havonta, minden hónap 15-éig.

• Nagykereskedők: havonta, minden hónap 15-éig.

• Kiskereskedők: negyedévente, a záró hónapot követő hónap 15-éig.

• A továbbiakban, amennyiben új jelentőként csatlakozik a kötelezettek sorába a Rendeletnek megfelelően először a Tej Terméktanáccsal kell felvenni a kapcsolatot a TT azonosító igénylése céljából!

 

A 2017. évben a NÉBIH-hez beérkezett tejpiaci jelentések feldolgozása során az alábbi tapasztalatokat osztjuk meg Önnel:

  1. 2018. januári tevékenység bevallására csak a fent említett, új sablonok használhatók.
  2. Csak Excel-formátum alkalmazható (Open Office esetén hibát jelez a rendszer).
  3. A sablonokon semmiféle változtatást ne tegyen! Sort, oszlopot beszúrni, törölni, a munkafüzetben a munkalapokat átnevezni tilos! A NÉBIH által használt program csak a honlapról letölthető külalakkal, megnevezésekkel rendelkező táblákat tudja feldolgozni!
  4. Amennyiben először tesz eleget jelentési kötelezettségének, jelentéssel együtt küldje meg nyilatkozatát arról, hogy a tejpiaci tevékenysége kiskereskedelmi, nagykereskedelmi, illetőleg feldolgozói tevékenységre irányul, valamint a kontaktszemély elérhetőségeit: nevét, e-mail címét és telefonszámát.
  5. Amennyiben tejpiaci jelenléte a fent említettek közül több tevékenységet is érint (pl.: kiskereskedelem és nagykereskedelem), jelentését tevékenységenként küldje el.
  6. Amennyiben Kötelezett rossz adatokkal ellátott jelentést adott le, és módosítani kívánja a jelentését, előzetes jelzés mellett adott hónap 25-éig megteheti.
  7. Amennyiben Kötelezett jelentését adott hónap 25-éig nem küldi be, és a NÉBIH megkeresésére sem válaszol, Kötelezett adott havi tejpiaci jelentését később a NÉBIH nem tudja elfogadni.

Jelentéstételi kötelezettségének elmulasztása a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről 2015. évi XCVII. törvény 20. § (2) bekezdése alapján szankciót von maga után.

Feldolgozók, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplők, valamint nyers tehéntej kivitellel foglalkozó tejtermelők havi adatszolgáltatásra kötelezettek, míg a tejkereskedők háromhavi rendszerességgel kötelesek havi adatokat szolgáltatni. A tejkereskedők közül kizárólag azok esnek az adatszolgáltatási kötelezettség alá, akiknek vagy amelyeknek tej és tejtermék forgalmazásából, illetve termeléséből származó, tárgyévet megelőző naptári évben keletkezett nettó árbevétele a 25 millió forintot meghaladja.

Nyers tehéntej kivitellel foglalkozó tejtermelő kizárólag a külpiacra kiszállított nyerstej vonatkozásában köteles adatot szolgáltatni az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI) felé) míg a többi adatszolgáltató a piaci jelentések valamennyi vonatkozó sorát köteles kitölteni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) felé.

Közös beszerzés esetén a beszerzési szövetséget alkotó kis- és nagykereskedő vállalkozások összessége kötelezett az adatszolgáltatásra, így a franchise-rendszerben üzemelő kiskereskedelmi vállalkozások a piaci jelentéstételi kötelezettség alól mentesülnek.

Az adatszolgáltatási rendszert a NÉBIH, az AKI és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács együttműködésben üzemelteti. Az AKI a megküldött adatokból készült összesített, valamint átlagadatokat a NÉBIH-nek adja át. A NÉBIH havonta kizárólag összesített, valamint átlagadatokat ad át a szakmaközi szervezetnek.

Az anonimitás biztosított, az adatszolgáltatási rendszerből bármely, cégre vagy személyre vonatkozó adatot – ellentétes jogszabályi felhatalmazás hiányában – az üzemeltetők nem hozhatnak nyilvánosságra. A Tej Terméktanács az adatszolgáltatók adataiból képzett összesítő táblázatokat a honlapján közzéteszi.

A rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lépett hatályba, az ezt követő 15 napon belül az adatszolgáltatásra kötelezetteknek fel kell venniük a kapcsolatot a Tej Terméktanáccsal azonosító kódszám igénylése céljából. A Tej Terméktanács az azonosító kódszámot, valamint az adatszolgáltató által kitöltendő adatlapo(ka)t elektronikus úton megküldi.

A 2017. január és február hónapra vonatkozó adatszolgáltatást 2017. március 31-ig kell teljesíteni, a későbbiekben a Rendeletben foglalt határidők érvényesek. A jelentéssel kapcsolatban az alábbiak szerint kell eljárni:

A Rendelet 1. melléklete 1. lap szerinti jelentést, az alapanyag adatokat tartalmazó adatszolgáltatást az AKI központi elektronikus rendszerén (https://pair.aki.gov.hu/web_user/general/home.do) keresztül kell teljesíteni a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig. Az adatszolgáltatás megkezdése előtt regisztrálni szükséges a pair@aki.gov.hu e-mail címen a következő adatok megadásával: cégük neve, címe, statisztikai számjele; az adatszolgáltató felelős vezetőjének és az adatszolgáltatást végző személynek a neve, beosztása, telefonszáma és e-mail címe. A regisztrációt követően levélben kapják meg a belépéshez szükséges azonosítót (felhasználónév) és az ahhoz tartozó ideiglenes jelszót, amelyet az első belépést követően meg kell változtatni.

A Rendelet 1. melléklet 2. lapja és 2. melléklete szerinti jelentéseket a NÉBIH részére kell megküldeni a tejpiacijelentes@nebih.gov.hu e-mail címre elektronikus formában. A jelentésekhez készült excel táblák a lap aljáról letölthetők.

Az 1. melléklet 2. lap szerinti jelentést (Sablon_Feldolgozo néven letölthető) a tejfeldolgozóknak és nagykereskedőknek (Sablon_Nagykereskedo néven letölthető) minden hónap 15. napjáig kell megküldeni a megjelölt e-mail címre. A kiskereskedők háromhavi, negyedéves, havi bontást tartalmazó jelentést küldenek a negyedév zárását követő hónap 15. napjáig.

A feldolgozói és nagykereskedői jelentéssel kapcsolatos tudnivalók:

• A jelentés első munkalapján találhatók a jelentést küldő azonosítására szolgáló adatok

• A második munkalapon találhatóak a jelentés dátumát megadó és a késztermék adatok felvitelére szolgáló mezők

• Mindkét munkalapon csak a világoskék színnel jelzett mezőkbe lehet adatot feltölteni

• A táblázat a kötelezően kitöltendő mezőket, illetve a kitöltöttség hiányát is jelzi

• A késztermék adatok esetén csak szám formátumú adatokat fogad el a táblázat

• Amennyiben az adott hónapban nem végzett előállítói tevékenységet, és nem volt termék forgalom, a táblázat alján található „Az adott hónapban nem forgalmaztam tejterméket” megjegyzés melletti mezőbe kattintva a késztermék adatok táblázatban nem kell termék adatot megadni, minden más esetben legalább egy cellában valamely termékcsoport forgalmáról nyilatkozni kell

A kiskereskedői jelentés (Sablon_Kiskereskedo néven letölthető) némileg eltér a feldolgozói és nagykereskedői jelentéstől, a kiskereskedői jelentéssel kapcsolatos tudnivalók:

• A jelentés első munkalapján találhatók a jelentést küldő azonosítására szolgáló adatok

• A késztermék adatokat három munkalapon lehet megadni, ezeken találhatóak a jelentés dátumát megadó és a késztermék adatok felvitelére szolgáló mezők. Kérjük, hogy a negyedév egy-egy havi (pl. januári, februári és márciusi) összesített adatát külön munkalapon rögzítsék.

• Minden munkalapon csak a világoskék színnel jelzett mezőkbe lehet adatot feltölteni

• A táblázat a kötelezően kitöltendő mezőket, illetve a kitöltöttség hiányát jelzi

• Késztermék adatok esetén csak szám formátumú adatokat fogad el a táblázat

• Amennyiben az adott hónapban nem forgalmazott tejterméket, a táblázat alján található „Az adott hónapban nem forgalmaztam tejterméket” megjegyzés melletti mezőbe kattintva a késztermék adatok táblázatban nem kell termék adatot megadni, minden más esetben legalább egy cellában valamely termékcsoport forgalmáról nyilatkozni kell

A késztermék jelentésben foglalt termék kategóriákról, kereskedelmi irányokról a Rendeletben található „Kitöltési útmutató” ad részletes tájékoztatást.

A kitöltött táblázatokat változatlan, excel formában kell továbbítani a tejpiacijelentes@nebih.gov.hu e-mail címre, vagyis nem szükséges kinyomtatni, aláírni és beszkennelni, sőt az ilyen formában megküldött jelentéseket újra bekéri hivatalunk, csak az excel formátumú jelentéseket fogadjuk el.

A NÉBIH részére első alkalommal megküldött jelentések esetén kérjük, hogy az e-mailben tüntesse fel FELIR azonosítóját. Felhívjuk figyelmét, hogy az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/B § (1) és (2) szerint az élelmiszer előállítás, feldolgozás és/vagy forgalmazás FELIR azonosító köteles tevékenység, ezért FELIR azonosító hiányában jelentését nem áll módunkban elfogadni.

A NÉBIH felé történő jelentési kötelezettségről információt vagy a teljesítéshez szükséges technikai segítséget a tejpiacijelentes@nebih.gov.hu e-mail címen vagy a +36 1/336-94-73 telefonszámon kérhet munkaidőben.

A jelentési kötelezettséggel kapcsolatos általános, részletes tájékoztatást a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján a www.tejtermek.hu oldalon talál.

 

Letölthető dokumentumok
Jelentéssablon feldolgozók részére
Jelentéssablon nagykereskedők részére
Jelentéssablon kiskereskedők részére


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Tájékoztató vágóhidak engedélyezésének állatvédelmi szempontjairól - Szabványműveleti előírások
2017. április 3, hétfő

Tájékoztató vágóhidak engedélyezésének állatvédelmi szempontjairól - Szabványműveleti előírások

A hazai és külföldi élelmiszerek vizsgálati tapasztalatairól (2014 év végi vizsgálat)
2017. február 17, péntek

A hazai és külföldi élelmiszerek vizsgálati tapasztalatairól (2014 év végi vizsgálat)

Engedélyköteles létesítmények engedélyezése
2016. november 3, csütörtök

Engedélyköteles létesítmények engedélyezése

Élelmiszer-jogszabályok jegyzéke
2016. október 24, hétfő

Élelmiszer-jogszabályok jegyzéke

Az e-kereskedelem előnyei és kockázatai
2016. szeptember 28, szerda

Az e-kereskedelem előnyei és kockázatai

2016. december 13-tól kötelező lesz az élelmiszereken a tápértékjelölés
2016. augusztus 15, hétfő

2016. december 13-tól kötelező lesz az élelmiszereken a tápértékjelölés

Módosul az EKÁER rendszer működése
2015. augusztus 3, hétfő

Módosul az EKÁER rendszer működése

Megszületett egy újabb Magyar világsiker!
2015. június 19, péntek

Megszületett egy újabb Magyar világsiker!

Tájékoztató az EU tagállamaiból származó borok forgalombahozataláról
2015. április 14, kedd

Tájékoztató az EU tagállamaiból származó borok forgalombahozataláról

Minőségi tanúsítvány kérelem 3. országba szállításhoz
2015. március 10, kedd

Minőségi tanúsítvány kérelem 3. országba szállításhoz

Több mint 3,5 tonnás foglalás egy fővárosi húsnagykereskedésben
2015. január 26, hétfő

Több mint 3,5 tonnás foglalás egy fővárosi húsnagykereskedésben

Téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés 2014
2015. január 16, péntek

Téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés 2014

Országjáró előadássorozatban vett részt a NÉBIH
2015. január 14, szerda

Országjáró előadássorozatban vett részt a NÉBIH

Luxuskörülmények között éltek az áfacsalók
2014. december 19, péntek

Luxuskörülmények között éltek az áfacsalók

Rizsekről mesél a Szupermenta
2014. november 17, hétfő

Rizsekről mesél a Szupermenta

Gombamérgezési események kivizsgálása 3.
2014. november 6, csütörtök

Gombamérgezési események kivizsgálása 3.