null Talajvédelmi szakértői tevékenység

Talajvédelmi szakértői tevékenység

2010. január 1-jén hatályba lépett a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelete a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről (továbbiakban: Rendelet).

E rendelet [181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet] alapján talajvédelmi szakértői tevékenységet az a személy folytathat,
aki valamely agrártudományi- vagy kertészettudományi képzést nyújtó felsőoktatási intézményben talajtani, tápanyag-gazdálkodási, agrokémiai, illetve meliorációs irányultságú posztgraduális képzés keretében szerzett végzettséggel, vagy ezeken a szakterületeken tudományos minősítéssel rendelkezik, továbbá szakértői tevékenységének megkezdését megelőző tíz éven belül az alábbiakban meghatározott szakterületeken szakmai gyakorlatot szerzett:

1. talajvédelmi terv készítése talajjavításhoz,

2. talajvédelmi terv készítése mezőgazdasági célú tereprendezéshez,

3. talajvédelmi terv készítése ültetvények telepítéséhez,

4. talajvédelmi terv készítése a humuszos termőréteg mentéséhez,

5. talajvédelmi terv készítése mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő
rekultivációhoz, újrahasznosításhoz,

6. talajvédelmi terv készítése öntözéshez,

7. talajvédelmi terv készítése hígtrágya termőföldön történő felhasználásához,

8. talajvédelmi terv készítése szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt
mezőgazdasági felhasználásához,

9. talajvédelmi terv készítése mezőgazdasági területek vízrendezéséhez,

10. talajvédelmi terv készítése erózió elleni műszaki talajvédelmi beavatkozások
megvalósításához,

11. talajvédelmi terv készítése nem veszélyes hulladékok mezőgazdasági felhasználásához.

Szakmai gyakorlatnak felel meg a fentiek szerinti talajvédelmi terv készítésére
jogosultsággal rendelkező személy irányításával legalább három évig, valamint
a fent felsorolt szakterületeken legalább öt évig folytatott szakmai tevékenység.

A szakértői tevékenység folytatása bejelentési kötelezettségen alapul. A bejelentést a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogutód szerve, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentés formanyomtatványát a melléklet tartalmazza.

A bejelentést tartalmazó formanyomtatványhoz csatolni kell:

a) a képzettségre, iskolai végzettségre vonatkozó dokumentumok másolatát,

b) a részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlat helyének megnevezését, valamint azon talajvédelmi tervek típusának megjelölését, melyek készítésében szakmai gyakorlatának időtartama alatt gyakorlatot szerzett, továbbá talajvédelmi szakmai tevékenységének részletes bemutatását,

c) a bejelentő nyilatkozatát arról, hogy megfelelő szakmai biztosítékkal rendelkezik, továbbá a bejelentő nyilatkozatát a szakmai biztosítékot nyújtó szervezet nevéről, valamint

d) 9000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolásáról szóló dokumentumot (befizetéskor a fizetési megbízás közlemény rovatában a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának bejelentése szerepeljen).

Amennyiben a talajvédelmi szakértői tevékenységi kör bővítésének bejelentésére, nyilvántartásba vételére irányul a kérelem, úgy – a formanyomtatvány és a fentebb leírt, a) – c) pontokban szereplő dokumentumok benyújtásával egyidejűleg – 7000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolásáról szóló igazolást is
be kell nyújtani a Nébih felé (befizetéskor a fizetési megbízás közlemény rovatában a talajvédelmi szakértői tevékenységi kör bővítése szerepeljen).

A szakértőnek természetes személyazonosító adataiban, illetve a szakértő lakcímében bekövetkező változásokat a Nébih részére haladéktalanul be kell jelentenie.

A bejelentő formanyomtatványt minden olyan talajvédelmi szakértői tevékenységet folytatni szándékozónak ki kell töltenie, aki nem szerepelt az FVM szakértői névjegyzékében.

A Rendelet hatályba lépéséig érvényes FVM engedéllyel rendelkező talajvédelmi szakértőknek külön bejelentést nem kell tenniük, a korábbi FVM nyilvántartási jegyzék átvételével a Nébih hivatalból nyilvántartásba veszi.

A nyilvántartásba vett szakértők a Talajvédelmi Szakértői Nyilvántartó Jegyzékben találhatók. A szakértő kérésére a Nébih honlapján közzéteszi a szakértő által megadott elérhetőséget is.

Kérjük, hogy a bejelentéseket mind papír, mind elektronikus formában juttassák el az Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság (1024 Budapest, Kis Rókus utca 15/a.)


Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >