null Tájékoztató faiskolás partnerek számára

Tájékoztató faiskolás partnerek számára

Tájékoztató faiskolás partnerek számára
2016. július 15, péntek

A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 14/2017. (III.23.) FM rendelet 8. § (2) bekezdése szerint: „A C.A.C. szaporítóanyagok megjelölésére szolgáló termelői címkéről a szállító gondoskodik.”

Az elmúlt időszakban a hibátlan adattartalmú címke használata, valamint a legtöbb gyümölcsfaj esetében szükséges növényútlevél biztosításával a faiskolai termelők megrendelése alapján a NÉBIH vállalta a C.A.C. kategóriájú gyümölcs szaporítóanyagokra a növényútlevelet is tartalmazó címkék beszerzését a faiskolások feladatának megkönnyítése érdekében .

Tájékoztatom, hogy az idei évben a NÉBIH ezt a számára nem jogszabályban előírt szolgáltatást nem tudja nyújtani, ezért a C.A.C szaporítóanyagokra a címkéket piaci forrásból kell beszerezni.

Mivel a növényútlevél kiállításáról is gondoskodni kell, ezért kérem, hogy a növényútlevél kiállítására történő felhatalmazás érdekében keressék meg a megyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályát.

A faiskolai leltárjelentést (oltványokról és gyökérnemes ültetési anyagokról július 20-ig, alanycsemetékről október 20-ig) továbbra is a NÉBIH címére (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) be kell küldeni függetlenül attól, hogy a címkét nem mi biztosítjuk.

A termelői címkén az alábbi táblázat adataiból a következőket kell feltüntetni:

  • Nem növényútlevél köteles fajok esetében, valamint ha a növényútlevél adatok nem a címkén szerepelnek – 1-11. sor
  • Ha a címkén a növényútlevél adatok is szerepelnek 1-3 és 6-15 sor.
1. -  EU minőség,
2. -  a fajta neve; ha van, akkor az alany fajta neve vagy faja, vagy interspecifikus hibrid neve,
3. -  a kategória,
4. -  a szállító regisztrációs vagy engedélyszáma,
5. -  a szállító neve,
6. -  a tagállam kódja,
7. -  az ellenőrző hatóság neve vagy kódja,
8. -  az egyedi sorozatszám, a naptári hét száma vagy tétel száma,
9. -  a botanikai név,
10. -  a mennyiség,
11. -  a harmadik országból importált szaporítóanyag esetén az előállító ország neve,
12. -  EK növényútlevél
13. -  Növény-egészségügyi nyilvántartási szám
14. -  A megkülönböztető ,,ZP'' jelzés az útlevél területi érvényességéhez, és ahol értelmezhető, a védett zóna(k) neve, amelyre a termék alkalmas
15. -  A megkülönböztető "RP" jelzés csereútlevél esetén, és ahol értelmezhető, az eredetileg nyilvántartásba vett előállító vagy importőr kódja

A rendelet szerint a szállító nevét és engedélyszámát – amennyiben az a növény-egészségügyi nyilvántartási szám alapján beazonosítható - nem kötelező a címkén feltüntetni, de javasolt. Amennyiben a címkén ez nem szerepel, azt a növényt kísérő származási igazolványon szükséges szerepeltetni.

A C.A.C. kategóriájú szaporítóanyag esetében a címke színe narancssárga, vagy bármilyen más, de nem kék színű. (2017-től kötelezően narancssárga lesz!)

A NÉBIH részére a címkéket a Mag ICS Holding Zrt. / Mag ICS Print divízió (5100 Jászberény, Ifjúság út 13. www.magics.hu; Webshop: www.magics.shop.hu; Telefon: +36 57 515 200; E-mail: magics.print@magics.hu) készíti. A cég a C.A.C. címkék elkészítését egyéni megkeresésre továbbra is vállalja.


Friss hírek

Gyümölcsfaiskolai szaporítások és gyümölcs törzsültetvények adatbázisainak frissítése
2021. január 20, szerda

Gyümölcsfaiskolai szaporítások és gyümölcs törzsültetvények adatbázisainak frissítése

A Nébih Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatósága a beérkezett faiskolai leltárjelentések, valamint a törzsültetvények szemléin felvett információk alapján frissítette a „Gyümölcsfaiskolai szaporítások” és „Gyümölcs törzsültetvények” című áttekintő táblázatokat.

Tovább >

Illegális a műanyagot és bambuszt együttesen tartalmazó termékek forgalmazása
2021. január 20, szerda

Illegális a műanyagot és bambuszt együttesen tartalmazó termékek forgalmazása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a forgalmazók figyelmét, hogy az Európai Unió tagállamaiban tilos azoknak az élelmiszerekkel érintkező termékeknek a forgalmazása, amelyeket műanyag és bambusz alapanyagok együttes használatával állítanak elő. A Nébih a következő negyedévig türelmi időt biztosít a forgalmazóknak, hogy kivonják az ilyen termékeket a forgalomból, azt követően azonban fokozottan ellenőrzi és szankcionálja illegális árusításukat.

Tovább >