null Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről
2018. november 7, szerda

A járási hivatal elvégzi a kiszállítás előtt lévő palánta tételek minősítését, amennyiben azt a palántatermesztő üzem kéri. A minősítő okirata igazolja a palánta minősítéskori állapotát, felhasználható minőségvita esetén.

A minősítés célja

Előfordul, hogy a palántanevelő üzemből már elszállított palántát a vevő megreklamálja, mert a kiültetés előtt vagy után probléma adódott, amelyet a palántának tud be. Például: a palánta nem indult megfelelően, elfonnyadt, elszáradt, megbetegedett, vagy deformált levelet, virágot, termést hozott, stb. Utólag nehéz kideríteni, hogy a palántatermesztő vagy a vevő hibájából következett-e be a baj. A helyzet tisztázásához - ha ezt a felek kölcsönösen elfogadják - igénybe vehető a járási hivatal által kitöltött minősítő lap.

A palántaminősítés értéke, hogy egy hozzáértő, de pártatlan „szem” (a felügyelő) rögzíti, írja le a palánta kiszállítás kori (vagy azt közvetlenül megelőző) állapotát. A minősítés befejeztével a felügyelő a minősítő lapot a jegyzőkönyv mellékleteként a termesztőnél hagyja további felhasználás céljából.

Az ellenőrzés alkalmával természetesen a fiatalabb palántákat is vizsgálja a felügyelő, tapasztalatait a jegyzőkönyvben írja le, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket.

A minősítés módszere

A minőség leírása a Nébih által átadott egységes paraméter-táblázat alapján történik, amely különböző kódokat kapcsol a palántatétel különböző mértékű begyökerezettségéhez, levélszínéhez, fajtatisztaságához, egyöntetűségéhez, fejlettségéhez, károsítóktól való mentességéhez, és épségéhez-mechanikai sérüléséhez, valamint rögzíti a kifejlett levelek számát. 

A felügyelő minden részletre kiterjedően megvizsgálja az adott tételt, és az általa látott tényeket lejegyzi. A fenti paraméter-táblázat segítségével pontos és egymással is összehasonlítható megállapításokat képes tenni a különböző palántatételekre.

A minősítő lap megjegyzés rovatában írhatók le azok a jegyek, amelyeket a táblázat nem tartalmaz.

A minősítés feltétele

A minősítés akkor végezhető el, ha az engedélyes zöldségpalánta-termesztő a betervezett ellenőrzés napjára előkészíti a Zöldségpalánta minősítő lapot, amely a kitöltetlen minősítő lapok sokszorosításából és fejlécük kitöltéséből áll. A fejléc tartalmazza a faj, fajta, tételszám, tétel helye adatokat.

A minősítő lap a itt közvetlenül is elérhető.

A palántaminősítés csak akkor végezhető el, ha a palántatételek egyértelműen beazonosíthatók és nyomon követhetők. Emiatt feltétlenül szükséges az üzem nyilvántartásával megegyező egyedi tételszám és a nevelés helyének (ház, hajó száma, stb.) megadása.

A minősítés részletei

A palánták minősítését a kiszállítás előtt pár nappal kell elvégezni, ezért a felügyelő csak a kiszállítás előtt nem több mint 1 héttel lévő, fejlett palántákat minősíti.

A járási hivatal általában havi, kéthavi gyakorisággal tudja elvégezni a minősítést egy-egy üzemben, így minden tétel minősítésére nincs lehetőség.

A zöldségpalánta-minősítés jogszabályban nem előírt tevékenység és nem kötelező a tagállamokban. A minősítést a magyar hatóságok a jogszabály alapján végzett ellenőrzés alkalmával, szolgáltatásként végzik, amelyért jelenleg a jogszabályban meghatározott szemledíjon felüli összeget nem vetnek ki.

Kérjük a zöldségpalánta termesztő üzemeket, hogy töltsék le és megfelelő számban sokszorosítsák a minősítő lapot, és a fejléc értelemszerű kitöltésével segítsék elő, hogy a felügyelő a munkáját hatékonyan végezhesse.

Szíveskedjenek a nyomon követhetőség érdekében megadni a palánta faját, fajtáját, a nyilvántartásban rögzített tételszámát és nevelés alatti helyének azonosítóját.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nem nyomon követhető palánta minősítő lapja nem bizonyíték egy esetleges peres ügyben.

Palánta: árutermő növény termesztéséhez alapanyagul szolgáló magról nevelt fiatal növény, beleértve az oltott növényt, valamint a dughagymát, a fiókhagymát és a gyökértörzset.
Üzem: természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely zöldségpalántát hivatásszerűen előállít, tárol, kezel vagy forgalomba hoz.
Zöldségnövény: a Rendelet értelmezésében a zöldségnövény valamint a gyógy- és fűszernövény
Tétel: meghatározott számú homogén összetételű és azonos származású árut jelölő szaporítóanyag-mennyiség
Növénytermesztési hatóság: tevékenység helye szerinti járási hivatal és/vagy Nébih
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
Díjszabás rendelet: A Nemzeti élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei Kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet.


Friss hírek

Egy újabb „aranyhasú” hazajutásában segített az ÁHSZ
2020. augusztus 7, péntek

Egy újabb „aranyhasú” hazajutásában segített az ÁHSZ

Ismét eredményes akción van túl a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Állami Halőri Szolgálata (ÁHSZ). A halászati őrök a júniusban felderített ügyben az eljárást és bírságolást követően sikeresen visszaszállítottak az eredeti élőhelyére egy újabb jogszerűtlenül kifogott és áttelepített tőpontyot. A méretes, 27 kg-os, 92 cm testhosszúságú hal 17 km megtétele után került vissza a Vasmegyei megtalálási helyéről az eredeti „otthonába”.

Tovább >

Tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben
2020. július 31, péntek

Tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben

Az elmúlt napok átlagosnál melegebb időjárása miatt az alföldi térség erdőterületein található avar, gyep és tűlevél réteg kiszáradása miatt fokozott tűzveszély alakult ki. 2020. augusztus 1-től három megyében életbe lépett a tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy legyenek fokozottan körültekintőek, Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.

Tovább >