null Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról
2020. szeptember 10, csütörtök

A dísznövénytermesztőknek vagy forgalmazóknak értékesített dísznövény szaporítóanyag csak olyan tételekben forgalmazható, amely rendelkezik úgynevezett szaporítóanyag-kísérő okmánnyal.

A szaporítóanyag-kísérő okmányt a dísznövény szaporítóanyag termesztői vagy nagykereskedői regisztrációval rendelkező forgalmazó állítja ki, az okmány kíséri az árut a vevőhöz. A szaporítóanyag származásának igazolására és nyomon-követésére szolgál.
    

 A szaporítóanyag-kísérő okmánynak olyan, a rendeltetésnek megfelelő anyagból kell készülnie, amelyet korábban ilyen célra nem használtak. Az okmányt az Európai Unió legalább egyik hivatalos nyelvén kell kiállítani (a magyar is az!).

Az okmány lehet a Nébih által rendszeresített okmány vagy a forgalmazó által kiállított bármely olyan bizonylat vagy okmány (számla, nyugta, kísérő jegyzék, szállítólevél stb.), amelyet általában kereskedelmi célra használnak. A szaporítóanyag-forgalmazó az Éves bejelentőlapon nyilatkozik arról, hogy a szaporítóanyag-kísérő okmánynak melyik formáját választotta.

Az okmányon jól látható és el nem távolítható módon fel kell tüntetni
a) az „EK minőség” jelölést,
b) Magyarország tagállami kódját (HU),
c) a Nébih nevét vagy azonosító kódját,
d) a forgalmazói tevékenységre vonatkozó Nébih nyilvántartási számot,
e) az egyedi sorszámot, naptári hét- vagy tételszámot,
f) a botanikai nevet (példa: nem muskátli, hanem Pelargonium zonale, vagy Pelargonium peltatum),
g) ahol szükséges, a fajta megnevezését (alany esetén annak megnevezését vagy jelét),
h) ahol szükséges, a növénycsoport megjelölését,
i) a szaporítóanyag mennyiségét (db, g, dkg, kg stb…),
j) vetőmag esetén a tisztasági és csírázási százalékot,
k) ha a dísznövény szaporítóanyag harmadik országból származik, az előállítás helye szerinti ország nevét.

Ha az okmány hatósági igazolást tartalmaz, azt az okmány többi tartalmától jól láthatóan el kell különíteni.
 
A szaporítóanyag-kísérő okmány csak az adott tételre érvényes, annak újbóli felhasználása tilos.

A szaporítóanyag-kísérő okmány kiállítására minden olyan forgalmazó jogosult, akit dísznövény szaporítóanyag forgalmazóként nyilvántartásba vettek, valamint a Törvény és a Rendelet előírásait megtartja. Ha a Nébih, illetve a növénytermesztési hatáskörben eljáró kormányhivatal ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a forgalmazó e feltételek valamelyikének nem felel meg, és a forgalomba hozatalt határozott időre megtiltja, a forgalmazó szaporítóanyag-kísérő okmányt nem adhat ki.
Számla, vagy szállítólevél használata esetén a hiányzó adatok a forgalmazó által készíttetett bélyegzővel is felvihetők az okmányra. A törzspéldányt is le kell bélyegezni.

Amennyiben dísznövény szaporítóanyagot nem dísznövénytermesztő vagy forgalmazó részére hoznak forgalomba, a címkézésre és okmánykiadásra vonatkozó követelmények az alapvető termékinformációk feltüntetésére korlátozódhatnak.

Dísznövény szaporítóanyag: a Törvény és a Rendelet szerint szaporítóanyagnak kell tekinteni a vetőmagot, a vegetatív szaporító alapanyagokat és az ültetési anyagokat
Ültetési anyag: vetőmagból vagy vegetatív szaporító alapanyagból előállított, illetve felnevelt ültetésre szánt növények, beleértve a palántát is.
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008 (IV.11.) FVM rendelet

Friss hírek

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről
2020. szeptember 29, kedd

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről

Egy 2016. évi tanulmány szerint az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós növényfajok 55%-a dísznövény szaporítóanyagokkal kerül be hazánkba, és az Unióban is egyre nagyobb problémát jelent a biodiverzitásra és az ökoszisztéma szolgáltatásokra gyakorolt kedvezőtlen hatásuk.

Tovább >

Dísznövény és zöldségpalánta szaporítóanyag-felügyeleti hatáskörök megoszlása
2020. szeptember 28, hétfő

Dísznövény és zöldségpalánta szaporítóanyag-felügyeleti hatáskörök megoszlása

A kormányzati szervezetek reformja keretében a szaporítóanyag-felügyeletben is jelentős változások léptek életbe 2017. január 1-től. A változások érintették a dísznövény- és zöldségpalánta szaporítóanyagok területét is.

Tovább >