null SMP FOOD 2022 AMRtool projekt

SMP FOOD 2022 AMRtool projekt

2024. február 22, csütörtök

Pályázat címe: Improvement of data collection of the volume of sales and use of veterinary antimicrobial medicinal products in Hungary

Projekt azonosítószáma: 101104675
Project rövidítése: AMR_ASU_HU
Pályázati felhívás: SMP-FOOD-2022-AMRtool-AG-IBA
Kedvezményezett neve: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Projekt költségvetése: 604 250 EUR
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítás időszaka: 2023.02.01. – 2029.01.31. (72 hónap)

Összefoglaló: 
Az antimikrobiális rezisztencia (AMR) növekvő fenyegetése kihívást jelent az emberi és állati egészségre nézve. Többek között erre a veszélyre is reagálva adta ki az Európai Unió (EU) a 2019/6/EU rendeletet, amely kötelezi a tagállamokat az átfogó adatgyűjtésre és adatszolgáltatásra az állatgyógyászati célra forgalmazott és felhasznált antibiotikumok tekintetében. Magyarország, a többi uniós tagállammal egyetemben teljesíteni kívánja jogszabályi kötelezettségeit, ennek érdekében a jogszabályban foglaltaktól eltérően, egy évvel korábban, 2022-ben megkezdte az elektronikus adatgyűjtést. Az adatgyűjtési rendszer azonban fejlesztéseket igényel, hogy hazánk pontos és megbízható adatokat nyújthasson be a jogszabályi határidő szerint az Unió felé.
A projekt célja, hogy megtalálja azon kritikus pontokat a hazai adatgyűjtési rendszerben, melyek célzott javításával növelni tudjuk az adatminőséget. Az adatszolgáltatás ösztönzésére igyekszünk felvenni a kapcsolatot, illetve erősíteni az együttműködést az érintett felekkel (állatorvosok, állattartók és szakmai szervezetek). A beérkezett adatok megbízhatóságát különböző beépített ellenőrzésekkel és folyamatos nyomon követéssel, illetve egyértelmű adatminőségi normák bevezetésével kívánjuk javítani. A jelentésre kötelezettek adminisztrációs terheit igyekszünk felhasználóbarát digitális eszközök fejlesztésével mérsékelni. 
Ezen kihívások kezelése segíti az uniós adatgyűjtési és jelentési kötelezettség teljesítését és az antimikrobiális szerek használatának hatékony felügyeletét, ami hozzájárul a konkrét bizonyítékokon alapuló stratégia biztosításához az AMR elleni küzdelemben. Az Uniós együttműködés ösztönzi az antibiotikumok felelős használatát, mérsékeli a rezisztencia kialakulását, ezáltal óvja az állatok és emberek egészségét.
 ______________________________________________________________________
Project name: Improvement of data collection of the volume of sales and use of veterinary antimicrobial medicinal products in Hungary
Project number: 101104675
Project acronym: AMR_ASU_HU
Call: SMP-FOOD-2022-AMRtool-AG-IBA
Name of Beneficiary: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Project budget: 604 250 EUR
Funding rate: 100%
Duration: 01.02.2023 – 31.01.2029 (72 months)
Summary:
The growing threat of antimicrobial resistance (AMR) poses a significant challenge to human and animal health. In response, the European Union (EU) has implemented Regulation 2019/6/EU, mandating member states to collect and submit comprehensive data on antibiotic sales and use in veterinary medicine. Hungary, like other EU countries, has embarked on this crucial endeavor, initiating electronic data collection in 2022. However, further enhancements are necessary to ensure the accuracy, reliability, and timely reporting of this essential information.
Our project aims to address these critical gaps in Hungary's data collection and reporting system to improve data quality. To enhance reporting willingness we will strengthen collaboration with stakeholders, including veterinary practitioners and farmers. To ensure the integrity and consistency of collected data we will implement data verification protocols, quality control measures and implement clear data quality standards. With develop user-friendly digital tools and platforms we would like to facilitate efficient and seamless data entry, reducing the burden on reporting parties.
By addressing these challenges, we will contribute to Hungary's ability to meet the EU's data collection and reporting obligations, enabling effective surveillance of antibiotic use and promoting evidence-based strategies to combat AMR. This collaborative effort will safeguard human and animal health by ensuring the responsible use of antibiotics and mitigating the development of antimicrobial resistance.


Friss hírek

2024. február 20, kedd

KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 Katasztrófakockázat-értékelési rendszer

A projekt fő célkitűzése egy olyan egységes térinformatikai alapú, on-line, központosított katasztrófakockázat-értékelési rendszer kialakítása és működtetése, amellyel az egész ország területét lefedve, településszinten, veszélytípusonként lehetséges a katasztrófakockázatok területi azonosítása, a kockázati szintek meghatározása.

Tovább >

2023. március 21, kedd

SMP FOOD 2022-04 projekt

Cooperation with national authorities of Member States responsible for the measurement of food waste and the implementation of food waste prevention programs

Tovább >