null Pályázati tippek spárga- és gyógynövény-ültetvény telepítéséhez

Pályázati tippek spárga- és gyógynövény-ültetvény telepítéséhez

2021. június 15, kedd

Összegyűjtöttük a Széchenyi 2020 program keretében ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatásra megjelent (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú) pályázat benyújtásához a spárga- és gyógynövény szaporítóanyagokról és igazolásokról szóló legfontosabb tudnivalókat, a teljesség igénye nélkül. Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét, hogy az itt közölt értelmezés tájékoztató jellegű és elsődleges célja a segítségnyújtás. Azt, hogy a csatolt iratok megfelelőek-e, minden esetben a pályázat elbírálója dönti el.

A támogatott SPÁRGA ültetvények követelményrendszere a pályázati felhívás 1. számú melléklete I. táblázatában, a gyümölcsfajok között található.  

A felhívás szerint a telepítéshez kizárólag ellenőrzött szaporítóanyag használható fel és a telepítendő fajtának szerepelnie kell a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy az Európai Unió valamely tagállamának fajtajegyzékében. A spárgatelepítés támogatható, ha a telepítés minősített vetőmagból előállított palántával vagy magonccal történik. 

Magyarázat:
Ellenőrzött szaporítóanyagnak az a spárga palánta/magonc tekinthető, amely a Nébih Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztálya (a továbbiakban: Nébih MGEI KSZFO) által vezetett nyilvántartásban szereplő, engedélyes zöldségpalánta előállító, vagy forgalmazó üzemből származik. Az engedélyszám hat számjegyből és a /ZT, vagy /ZN jelből áll. A regisztrált üzemeket a növénytermesztési hatóság a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: Zöldség rendelet) rendelkezései alapján rendszeresen ellenőrzi. A regisztrált üzemek a spárgapalántákat kizárólag minősített vetőmagból állíthatják elő, amelyet a hatóság ellenőriz.

A spárgafajta megfelelőségét a Nébih honlapján is megtalálható Zöldség-, Gyógy- és Fűszernövények Nemzeti Fajtajegyzék 2020 című kiadványban, valamint az interneten elérhető Közösségi fajtajegyzékben lehet leellenőrizni.
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search//public/index.cfm?event=SearchForm&ctl_type=H.
Ha a kereső Species sorában kiválasztjuk a „H-8-Asparagus-Asparagus officinalis” kifejezést, és a Serch gombra klikkelünk, akkor találatként az Európai Unióban az árutermesztésben felhasználható összes spárgafajta megjelenik. 

A „származási igazolás másolatát”, vagy külföldi szaporítóanyag esetén „a szaporítóanyag származását igazoló dokumentumot (adás-vételét igazoló számla, szállítólevél, származási igazolás) az első kifizetési kérelemhez kell mellékelni.

Magyarázat:
A fent említett regisztrált palánta előállító és forgalmazó üzemek úgynevezett „szaporítóanyag-kísérő okmányt” kötelesek adni a tőlük vásárolt spárgapalántához. Ez lehet a Nébih által rendszeresített, a honlapról letölthető okmány, vagy az üzem saját számlája, szállítójegye is abban az esetben, ha tartalma megfelel a Zöldség rendelet 30. § (5) bekezdés a) - k) pontban feltüntetetteknek. Az okmány arról ismerhető fel, hogy tartalmazza 
•    a forgalmazó üzem fentebb részletezett ZT, vagy ZN engedélyszámát
•    az  „EK minőség”, vagy ’EU quality” kifejezést, 
•    a Nébih nevét, 
•    Magyarország tagállamkódját (HU), 
•    az üzem nevét, 
•    egyedi sorszámot (naptári hetet, vagy tételszámot), 
•    a kiállítás dátumát, 
•    a faj közönséges nevét (spárga), 
•    a fajta nevét 
•    és a palánta darabszámát.  

A szabályosan kiállított szaporítóanyag-kísérő okmány megfelel a pályázati kiírás szerinti „származási igazolás”-nak. 

Amennyiben a spárga palántát EU-tagállamban vásárolták, a szabály ugyanaz, ebben az esetben is az engedélyszámot tartalmazó, „supplier’s document”-nek is nevezett „szaporítóanyag-kísérő okmány” (számla) a megfelelő igazolás.
Harmadik országból származó spárgapalánta esetén a számla igazolhatja a származást.

Támogatás a GYÓGY- AROMA ÉS FŰSZERNÖVÉNYEK (a továbbiakban: gyógynövény) tekintetében a Felhívás III. táblázata szerinti követelményeknek megfelelő fajokra, a C vagy a G oszlopban meghatározott tőszámú/sortávú ültetvények telepítéséhez adható.

A növényeket 5 csoportra osztják: 
1. fás szárú, cserjés típusú (vadrózsa, kökény, galagonya, egybibés galagonya, cserszömörce, közönséges boróka), 
2. félcserje típusú növények (valódi levendula, hibrid levendula, rozmaring), 
3. évelők I. (kasvirág herba- és gyökér-hasznosításra, mezei cickafark, tárkony, fehér üröm, római kamilla, csalán herba és gyökér, kerti ruta, orbáncfű, lósóska, vasfű, articsóka, kisvirágú füzike), 
4.Évelők (Lamiaceae) (borsmenta, fodormenta, citromfű, izsóp, kakukkfű, szurokfű, orvosi zsálya, évelő borsfű), 5. egyéb (fehér mályva herba és gyökér, lestyán levél, termés és gyökér, angelika, muskotályzsálya, édeskömény).

Szaporítóanyag-követelmények
Félcserje és lágyszárú fajok (2-5. fajcsoport) esetén az alábbiak egyikét az első kifizetési kérelemhez kell csatolni: 
a)    a vetőmag minősítését az 50/2004. FVM rendelet szerint igazoló okiratot,
b)    szállítói igazolást, amely tartalmazza a vetőmag fajtaazonosságát, tisztaságát, csíraképességét
c)    a növénytermesztési hatóság vizsgálati jegyzőkönyvét, amely igazolja a vetőmag fajtaazonosságát, tisztaságát, csíraképességét,
d)    vásárolt lágyszárú, illetve félcserjés palánta esetén a zöldségpalánta vagy dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányt,
e)    saját nevelésű magról vetett palánta esetén a kiindulási vetőmag a) - c) pontokban leírtak egyikét
f)    vegetatív úton előállított szaporítóanyag esetén a területileg illetékes növényegészségügyi hatóság „mentes” minősítésű szemlejegyzőkönyvét.

A fenti fogalmak és bizonyítványok értelmezése nem könnyű, ezért az alábbiakban segítséget nyújtunk az értelmezésükhöz:

Magyarázat:
Általánosságban elmondható, hogy a gyógynövényeknek egy nagyon kis része tartozik csak a Zöldség rendelet hatálya alá, mindössze azon gyógynövény fajokra és fajtáira terjed ki, amely fajták megtalálhatók a Zöldség-, Gyógy- és Fűszernövények Nemzeti Fajtajegyzék 2020 című kiadványban. Ezek a fajok és fajták megtekinthetők a Nébih honlapján a Nemzeti fajtajegyzékben. A Zöldség rendelet hatálya nem terjed ki a többi gyógynövény fajtára és az alapfajokra sem, esetenként azonban, a megfelelő laboratóriumi vizsgálatok elvégzése után kérhető olyan igazolás, amely a vetőmagvak Zöldség rendeletnek való megfelelését igazolja, amennyiben a rendeletben az alapfaj minősítő határértékkel rendelkezik.

Most nézzük sorra a fenti a) – g) pontig terjedő igazolásokat.
a)    A Nébihnél regisztrált vetőmag előállító és forgalmazó a gyógynövény vetőmag 50/2004. FVM rendelet szerinti minősítését a „Vetőmag minősítő belföldi bizonyítvánnyal” igazolja

b)    Szállítói igazolást az a Nébihnél regisztrált vetőmag-forgalmazó adhat, aki vásárolt gyógynövény vetőmagot hoz forgalomba. A szállítói igazolás tartalmazza a forgalmazó nevét és címét, a vetőmag faj-fajtanevét, mennyiségét, tisztasági és csírázóképességi értékét.

c)    A Nébih ÉLI Központi Vetőmagvizsgálati Laboratóriuma, vagy más, a Nemzeti Akkreditációs Hatóság (NAH) által vetőmag vizsgálatára akkreditált laboratóriuma, ügyfél kérelmére – meghatározott díj fejében - megvizsgálja a kért gyógynövény vetőmag tisztaságát és/vagy csírázóképességét. Ebben az esetben a laboratórium „Vetőmag-vizsgálati jegyzőkönyvet” ad ki a vizsgált gyógynövény vetőmagról, amely megfelel a felhívás szerinti növénytermesztési hatóság vizsgálati jegyzőkönyvének.

d)    Zöldségpalánta szaporítóanyag-kísérő okmányt az a forgalmazó adhat ki, aki szerepel a Nébih MGEI KSZFO zöldségpalánta előállítók és forgalmazók nyilvántartásában. Az okmány lehet a Nébih által rendszeresített, a honlapról letölthető okmány, vagy az üzem saját számlája, szállítójegye is abban az esetben, ha tartalma megfelel a Zöldség rendelet 30. § (5) bekezdés a) - k) pontban feltüntetetteknek. 

Az okmány arról ismerhető fel, hogy tartalmazza 
•    a forgalmazó üzem e cikk spárga fejezetben részletezett ZT, vagy ZN engedélyszámát,
•    az „EK minőség”, vagy ’EU quality” kifejezést, 
•    a Nébih nevét, 
•    Magyarország tagállamkódját (HU), 
•    az üzem nevét, 
•    egyedi sorszámot (naptári hetet, vagy tételszámot), 
•    a kiállítás dátumát, 
•    a faj közönséges nevét, 
•    a fajta nevét és a palánta darabszámát.  

A szabályosan kiállított szaporítóanyag-kísérő okmány megfelel a pályázati kiírás szerinti „zöldségpalánta szaporítóanyag-kísérő okmány”-nak.

Bizonyos gyógynövények szaporítóanyagát dísznövény szaporítóanyag-termesztőktől lehet beszerezni. Ebben az esetben dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmány szükséges az igazoláshoz. Dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányt az a szaporítóanyag-forgalmazó adhat ki, aki szerepel a Nébih MGEI KSZFO Dísznövény szaporítóanyag-termesztők és -forgalmazók nyilvántartásában. 
Az okmány lehet a Nébih által rendszeresített, a honlapról letölthető okmány, vagy az üzem saját számlája, szállítójegye is abban az esetben, ha tartalma megfelel a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: Dísznövény rendelet) 5. § (5) bekezdés a) - i) pontokban feltüntetetteknek. 

Az okmány arról ismerhető fel, hogy tartalmazza 
•    a forgalmazó üzem hat számjegyből és a DT, vagy DN jelölésekből álló nyilvántartási számát,
•    az „EK minőség” vagy ’EU quality” jelölést, 
•    a Nébih nevét, 
•    Magyarország tagállamkódját (HU), 
•    a forgalmazó nevét, 
•    egyedi sorszámot (naptári hetet, vagy tételszámot), 
•    a kiállítás dátumát, 
•    a faj botanikai nevét, 
•    a fajta nevét, 
•    a szaporítóanyag darabszámát, 
•    valamint vetőmag esetén a tisztasági és csírázási %-ot.  

A szabályosan kiállított szaporítóanyag-kísérő okmány megfelel a pályázati kiírás szerinti „dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmány”-nak.

e)    Abban az esetben, ha az ültetvénytelepítéshez felhasznált palánta saját nevelésű magról lett előállítva, a kiindulási vetőmag tekintetében szükségesek az a) – c) pontokban leírt igazolások.

f)    Abban az esetben, ha a telepítéshez felhasznált palánta nem magról, hanem vegetatív úton (pl. dugványozással) lett előállítva, a származási igazoláson kívül szükség van még a területileg illetékes növény-egészségügyi hatóság által kiállított, „mentes” minősítésű jegyzőkönyvre is. A kérelmet a tevékenység helye szerinti területileg illetékes kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályához kell benyújtani.

Fás szárú, cserje típusú fajok (1. fajcsoport) esetén az alábbiak egyikét az első kifizetési kérelemhez kell csatolni: 
a)    gyümölcs vagy erdészeti szaporítóanyag származási igazolvány,
b)    dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmány,
c)    saját előállítású szaporítóanyag esetén a területileg illetékes növény-egészségügyi hatóság „mentes” minősítésű szemlejegyzőkönyve.

Magyarázat:
a) A gyümölcs szaporítóanyag származási igazolvány szigorú számadású bizonylat, amelyet a Nébih MGEI KSZFO nyilvántartásában szereplő engedélyes gyümölcs szaporítóanyag-termesztő vagy forgalmazó adhat ki. Az erdészeti szaporítóanyag származási igazolvány szintén szigorú számadású bizonylat, amelyet a Nébih MGEI Erdészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály nyilvántartásában szereplő engedélyes erdészeti csemetetermesztő vagy -forgalmazó adhat ki. Attól függ tehát, hogy milyen okmány szükséges, hogy a fásszárú, cserjés típusú ültetvény szaporítóanyagát milyen engedéllyel rendelkező szaporítóanyag-forgalmazótól vásárolják. Ha a telepítést végző maga is rendelkezik ezen engedélyekkel, akkor maga is kiadhatja a származási igazolványt.

b) Dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmány egy olyan okmány (rendszerint a szaporítóanyag számlája) amelyet a Nébih MGEI KSZFO nyilvántartásában szereplő dísznövény szaporítóanyag-termesztő vagy forgalmazó adhat ki. A d) pontban részletezett adattartalmú dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmány a díszfaiskolában, vagy egyéb dísznövény szaporítóanyag-termesztőtől, vagy forgalmazótól vásárolt szaporítóanyag esetében igazolhatja a származást. Regisztrált dísznövény szaporítóanyag-termesztő vagy forgalmazó saját magának is ezzel igazolhatja a szaporítóanyag származását, ebben az esetben azonban a Nébih által rendszeresített „Szaporítóanyag-kísérő okmány a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozatalához (Pdf)”elnevezésű formanyomtatványt ajánljuk. 

c) Saját előállítású szaporítóanyaggal való telepítés esetén a területileg illetékes növény-egészségügyi hatóság „mentes” minősítésű szemlejegyzőkönyvét szükséges beszerezni a tevékenység helye szerinti kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályától.


Friss hírek

2024. május 16, csütörtök

Új űrlappal válik egyszerűbbé a szőlőiskolai üzemeltetők ügyintézése

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a szőlőiskolát üzemeltetők figyelmét a hivatal honlapján elérhető új nyomtatványra. A Nébih a ‒ többpéldányos, papíralapú űrlap helyett használható ‒ elektronikus nyilvántartási lapot a termelők terheinek csökkentése érdekében hozta létre. A szőlőiskolában felhasznált szaporítóanyagokról szóló nyomtatványt az őstermelők postai úton is, a cégek és az egyéni vállalkozók pedig elektronikusan küldhetik be. A leltár és címkerendelés adatait július 31-ig, a szaporítási jelentés adatait viszont már május 20-ig várja a hivatal.

Tovább >

2024. április 19, péntek

Májusban fontos határidő érkezik a szőlő-szaporítóanyagot termesztők és forgalmazók számára

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a szőlő-szaporítóanyagok előállításával és forgalmazásával foglalkozók figyelmét, hogy a tevékenységük bejelentésének határideje 2024. május 20.

Tovább >