Vissza

Országos és nemzetközi részvétellel rendezett állatkiállítás, állatverseny, állatbemutató feltételrendszere

Országos és nemzetközi részvétellel rendezett állatkiállítás, állatverseny, állatbemutató feltételrendszere

 
Hivatkozással az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.) FM rendelet 62. § (1) bekezdésére, a lovak és kutyák országos és nemzetközi versenyre, kiállításra és bemutatóra történő beszállításának állategészségügyi feltételeit egységesen az alábbiakban határozzuk meg.
A rendezvény során az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet vonatkozó 61-63. vagy 64-67. §-ait és a 7. számú függelék előírásait be kell tartani.
 
 • Hazai tartási helyű

  • Kutyák rendezvényre való beszállításának állategészségügyi feltételei

   A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. FVM rendelet 4. § értelmében:

   - 4 hónapos kor alatt tenyésztő tulajdon: oltási könyv
   4 hónapos kor alatt nem tenyésztő tulajdona: mikrochip+oltási könyv
   4 hónapos kor felett: mikrochip+ veszettség elleni vakcina 4 hónapos kortól (oltási könyv)
   1 éves kor alatt: 6 hónapon belül megtörtént a revakcináció  veszettség ellen és féregtelenítés széles spektrumú szerrel (oltási könyv)
   1 éves kor felett: 1 éven belüli veszettség elleni oltás és széles spektrumú féregtelenítés igazolása (oltási könyv)

   További jogszabályi hivatkozások:

   - 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 63. § (3)
   - 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet 8. § (2),
   - 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10)

    
  • Lófélék rendezvényre való beszállításának állategészségügyi feltételei

   Fertőző kevésvérűség:

   - 1 évnél nem régebbi negatív szerológiai vizsgálat

   Takonykór:

   - 3 évnél nem régebbi negatív szerológiai eredmény

   Lóinfluenza:

   - igazolás 6 hónapnál nem régebbi oltásról (versenylovak esetén, a Nemzetközi Lovas Szövetség előírása alapján)

   Szállítási dokumentumok:

   - érvényes LÓÚTLEVÉL

 • EU

  • Kutyák rendezvényre való beszállításának állategészségügyi feltételei

   A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet 3. § (1) bekezdés értelmében:

   Elektromos transzponderrel (vagy 2011. július 3-át megelőzően alkalmazott, egyértelműen olvasható tetoválással) egyedileg azonosított, szabályosan kitöltött állatútlevéllel kísért, érvényes veszettség elleni oltással rendelkező kutya hozható be Magyarországra.

   A veszettség elleni vakcinázás érvényességének követelményei az 576/2013/EU rendelet III. mellékletének 2. pontja alatt találhatók.

    

   Amennyiben az állat kiindulási helye Európai Uniós tagállam és azt a II. mellékletben nem szereplő területen vagy harmadik országon keresztül történő tranzitszállítással kívánják behozni, az állattartónak a beutazási beléptetési ponton az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet 2. része szerinti, legalább magyar és angol nyelvű, aláírt nyilatkozatot kell bemutatnia arról, hogy a tranzit során a kedvtelésből tartott állatok nem érintkeztek veszettségre fogékony fajhoz tartozó állatokkal, és elzárva tartották őket a szállítóeszközben vagy a nemzetközi repülőtér területén.

   Ötnél több kutya szállítása esetében igazolni kell, hogy a szállítmány megfelel az 576/2013/EU rendelet 5. cikkében foglalt követelményeknek:

   a) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgása versenyeken, kiállításokon vagy sportrendezvényeken való részvétel, illetve az ilyen rendezvényekre való felkészülés céljából történik;

   b) a tulajdonos vagy a feljogosított személy írásos bizonyítékot nyújt be arról, hogy a kedvtelésből tartott állatokat nyilvántartásba vették egy az a) pontban említett eseményen való részvétel céljából vagy egy olyan egyesületnél, amely ilyen rendezvényeket szervez;

   c) a kedvtelésből tartott állatok 6 hónapnál idősebbek.

    

   Egyéb esetekben a szállítás kereskedelminek minősül, és a kutyáknak meg kell felelniük a 92/65/EGK irányelvben megállapított  állategészségügyi követelményeknek:

   a) az állatok szállítása előtt 48 órával az illetékes hatóság által felhatalmazott állatorvos vizsgálatot végzett, amely során nem talált betegségre utaló jeleket;

   b) az állatokat az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti jelöléssel látták el;

   c) a veszettség elleni vakcina beadásának időpontjában legalább 12 hetesek voltak, és az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében foglalt érvényességi követelményeknek megfelelően elvégzett veszettség elleni elsődleges vakcinázásuk óta legalább 21 nap telt el, valamint az ezt követő ismételt védőoltásokat mindig az előző vakcinázás érvényességi idején belül adták be];

   d) az állatokat az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően kiállított útlevél kíséri;

    

   Kereskedelminek minősülő szállítás esetén szükséges bizonyítványok:

   EU-n belül: 92/65 /EGK irányelv E/1 állategészségügyi bizonyítvány

   A nem kereskedelmi szállításhoz képest további követelmény a magyar hatóságok értesítése a TRACES rendszeren keresztül.

   Fiatal állatok: Magyarország nem engedélyezi a 12 hetesnél fiatalabb és veszettség ellen nem vakcinázott, illetve a 12-16 hetes, veszettség ellen vakcinázott, de érvényes oltással még nem rendelkező kutyák beszállítását – sem kereskedelmi, sem nem kereskedelmi célból.

   A Nébih honlapján elérhető a kedvtelésből tartott állatok szállítására vonatkozó további információ:
   http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato
  • Lófélék rendezvényre való beszállításának állategészségügyi feltételei

   Fertőző kevésvérűség:

   - 1 évnél nem régebbi negatív szerológiai vizsgálat
   - Romániából származó lovak esetén a lovak fertőző kevésvérűségére vonatkozó romániai védőintézkedésekről szóló 2010/346/EU bizottsági határozat feltételei érvényesek. Az elfogadott romániai létesítmények legfrissebb listáját körlevélben közöljük, vagy elérhető itt: 
   https://portal.nebih.gov.hu/-/a-roman-tarshatosag-tajekoztatasa-a-lovak-fertozo-kevesverusegere-vonatkozo-romaniai-vedointezkedesekrol-szolo-2010-346-eu-bizottsagi-hatarozat-szerin

   Takonykór:

   - 3 évnél nem régebbi negatív szerológiai eredmény

   Lónfluenza:

   - igazolás 6 hónapnál nem régebbi oltásról
   (versenylovak esetén, a Nemzetközi Lovas Szövetség előírása alapján)

   Szállítási dokumentumok:

   - érvényes LÓÚTLEVÉL
   - állategészségügyi igazolás (törzskönyvezett lovak), 2009/156/EK irányelv II. melléklet, amellyel egyenértékű a lóútlevél X. szakasza.
   - állategészségügyi bizonyítvány (nem törzskönyvezett lovak) 2009/156/EK irányelv III. melléklet
   - másik EU tagállamból ló kiállítási, versenyeztetési célra való beszállítása nem számít kereskedelmi célúnak, így a TRACES rendszer használata nem szükséges

 • Harmadik ország

  • Kutyák rendezvényre való beszállításának állategészségügyi feltételei

   Harmadik országból  elektromos transzponderrel, (vagy egyértelműen olvasható tetoválással) egyedileg azonosított, szabályosan kitöltött állatútlevéllel kísért, érvényes veszettség elleni oltással és ellenőrző titervizsgálattal rendelkező kutya  hozható be Magyarországra.

   A veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálatot (veszettség titervizsgálatot) az 576/2013/EU rendelet 10. cikke szerint kell elvégezni  az ellenanyag-titrálási vizsgálat érvényességi követelményeit betartva. (576/2013/EU IV. melléklet)

   Nem szükséges a veszettség titervizsgálat, ha a származási ország az 577/2013/EU rendelet II. mellékletének 1. vagy 2. részében fel van sorolva .

   A szérum ellenanyag tartalmának kimutatásával kapcsolatos követelmények:

   - a szérum ellenanyag tartalma legalább 0,5 NE/ml,
   - a vérvizsgálatra a vért a veszettség oltás után legalább 30 nappal kell venni egy arra felhatalmazott állatorvos által, és kedvező eredmény esetén a vérvételtől számítva az utaztatásig legalább 3 hónap az előírt várakozási idő.
   - a vizsgálatot olyan tagállamban vagy harmadik országban működő laboratóriumban végezték, amely a         2000/258/EK bizottsági határozat 3. cikke alapján kiadott engedéllyel rendelkezik, és amely a 2010/436/EU bizottsági határozat 1. cikke alapján minden évben részt vesz a franciaországi referencia-laboratórium, az AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy) által szervezett jártassági vizsgálaton, és e jártassági vizsgálat eredménye az értékelési jelentés alapján kedvező.
   - Az engedélyezett laboratóriumok jegyzéke megtalálható a következő  linken: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en

   Az eredményes vérvizsgálatot nem szükséges megismételni egy újabb beutazáskor abban az esetben, ha az ellenanyag kimutatást követően a veszettség elleni vakcinázást évente (érvényességi idején belül) rendszeresen megújítják az állaton és ezt oltási könyvvel vagy állatútlevéllel bizonyítani tudja.

    EU által elfogadott állatútlevél hiányában  a 577/2013/EU  rendelet IV. mellékletében szereplő állategészségügyi  bizonyítványnak kell kísérnie az állatot.

   Nem kereskedelmi célú utaztatás során nyilatkozni kell arról, hogy a kedvtelésből tartott állat Európai Unióba történő mozgása nem kereskedelmi célú mozgás. A nyilatkozat formátuma az 577/2013/EU rendelet IV. mellékletének 3. részében található.

   -

   Ha  az állat az 577/2013/EU rendelet II. mellékletének 1. vagy 2. részében FELSOROLT  ORSZÁGBÓL /területről indul és áthalad egy, az  577/2013/EU rendelet II. mellékletének 1. vagy 2. részében nem  felsorolt országon/területen , magyar és angol nyelvű, aláírt nyilatkozatot kell bemutatnia arról, hogy a tranzit során  az állatok nem érintkeztek veszettségre fogékony fajokkal és elzárva tartották őket a szállítóeszközben  vagy a nemzetközi repülőtér területén (577/2013/EU  rendelet I. melléklet 2. része)

   Ötnél több kutya esetében igazolni kell, hogy a szállítmány megfelel az 576/2013/EU rendelet 5. cikkében foglalt követelményeknek.

   Kereskedelminek minősülő szállítás esetén szükséges bizonyítványok:

   Harmadik (csak listás!*) országokból: 2013/519/EU bizottsági végrehajtási határozat mellékletének 1. részében meghatározott állategészségügyi bizonyítvány

   *listás országok jegyzéke: 577/2013/EU rendelet II. melléklete; 2004/211/EK határozat I. melléklete; 206/2010/EU rendelet II. melléklet 1. rész

    

   A nem kereskedelmi szállításhoz képest további követelmény a Közös Állategészségügyi Beléptetési Okmány (KÁBO) megküldése a beléptető állategészségügyi határkirendeltségre.

   Fiatal állatok: Magyarország nem engedélyezi a 12 hetesnél fiatalabb és veszettség ellen nem vakcinázott, illetve a 12-16 hetes, veszettség ellen vakcinázott, de érvényes oltással még nem rendelkező kutyák beszállítását – sem kereskedelmi, sem nem kereskedelmi  célból.

   A Nébih honlapján elérhető a kedvtelésből tartott állatok szállítására vonatkozó  további információ:
   http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

  • Lófélék rendezvényre való beszállításának állategészségügyi feltételei

   Fertőző kevésvérűség:

   - 1 évnél nem régebbi negatív szerológiai vizsgálat

   Takonykór:

   - 3 évnél nem régebbi negatív szerológiai eredmény

   LóInfluenza:

   - igazolás 6 hónapnál nem régebbi oltásról
   (versenylovak esetén, a Nemzetközi Lovas Szövetség előírása alapján

   Szállítási dokumentumok:

   - érvényes lóútlevél,
   - EU ideiglenes beléptetésre szóló importbizonyítvány (92/260 EGK törzskönyvezett  lovak ideiglenes behozatala)

 • Egyéb feltételek - kutyák rendezvényre való beszállítása

  Egyéb feltételek:

  - A szállítóeszközt és a ketreceket az állatok szállítását megelőzően megtisztították és fertőtlenítették.
  - A rendezvény területén kívül tilos állatok bemutatása, kiállítása, illetőleg vására!
  - A rendezvény után a terület megfelelő módon végzett takarításáról és fertőtlenítéséről a rendező köteles gondoskodni.

  A rendezvény szervezőjének nyilvántartást kell vezetnie, azt 6 hónapig meg kell őriznie, és az illetékes hatóság kérésére rendelkezésre kell bocsátania. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a következő adatokat:

  - Résztvevők neve, címe, telefonszáma
  - Résztvevő állatok száma, egyedi azonosítója
  - Amennyiben eladás történik, az eladott állatok száma, egyedi azonosítója és a vásárló neve, címe, telefonszáma.

  Minden év tavaszán és őszén, a rókavakcinázásban érintett megyékben a rókavakcinázáshoz kapcsolódó ebzárlat alatt tartandó rendezvényekre más feltételek vonatkoznak. E rendezvények feltételeit továbbra is egyedi elbírálással határozza meg a Nébih.
 • Egyéb feltételek - lófélék rendezvényre való beszállítása

  Egyéb feltételek:

  - A szállítóeszközöket az állatok szállítását megelőzően megtisztították és fertőtlenítették.
  - A rendezvényre érkező lovak elhelyezésére szolgáló boxokat vagy mobilboxokat az állatok azokban való elhelyezését megelőzően megtisztították és fertőtlenítették.
  - A rendezvény után a terület és a lovak elhelyezésére használt boxok megfelelő módon végzett takarításáról és fertőtlenítéséről a rendező köteles gondoskodni.

  A rendezvény szervezőjének nyilvántartást kell vezetnie, azt 6 hónapig meg kell őriznie, és az illetékes hatóság kérésére rendelkezésre kell bocsátania. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a következő adatokat:

  - Résztvevők neve, címe, telefonszáma
  - Résztvevő állatok száma, egyedi azonosítója