null Oltalom alatt álló földrajzi árujelzők

Oltalom alatt álló földrajzi árujelzők

A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmát az 510/2006/EK tanácsi rendelet valamint az PRk végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1898/2006/EK bizottsági rendelet alapján lehet biztosítani az Európai Unió valamennyi tagállamában.

A tagállami hatáskörbe utalt feladatok ellátására vonatkozó szabályokat a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény mellett a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.

A földrajzi árujelzővel ellátott hazai termékekről a Minisztérium nyilvántartást vezet, amelyet honlapján is közzétesz. A nyilvántartás tartalmazza az oltalom alatt álló földrajzi árujelzőt, a nemzeti oltalom keletkezésének napját, az oltalom alatt álló földrajzi árujelző összefoglaló lapja, illetve egységes dokumentuma vagy termékleírása közzétételének napját, valamint az elnevezés közösségi nyilvántartásba való bejegyzésének napját, továbbá utóbbiak esetében az Európai Unió Hivatalos Lapjára történő utalást.


A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredet-megjelöléseinek ellenőrző hatóságként zöldség-gyümölcs termékek esetében a Kormány rendelet a MgSzH Központját és területi szerveit jelöli meg. A Hivatalok átszervezése kapcsán a hatáskör a területi szerv jogutódját illeti meg. A zöldség-gyümölcs termékek esetében ez a NÉBIH NTAI mellett a Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságai.

A földrajzi árujelzővel ellátott zöldség-gyümölcs terméket előállítók, az előállításnak, illetve a földrajzi árujelző használatának a megkezdését, az adataikban bekövetkezett változást, valamint a földrajzi árujelzővel ellátott termék előállításának megszüntetését 15 napon belül kötelesek bejelenteni a hatáskörrel rendelkező ellenőrző illetékes hatósághoz.

A földrajzi árujelzőt használóknak az illetékes megyei hatóság sorszámozás alkalmazásával ad ki regisztrációs számot és ezzel nyilvántartásba veszi a földrajzi árujelzővel ellátott terméket használó bejelentőt, az ügyfél részére erről hatósági igazolást állít ki.

A regisztrált védjegyhasználókról a NÉBIH NTAI országos adatbázist készít. A termékek ellenőrzése az éves feladatterv keretében történik.

A földrajzi oltalom alatt álló termékre vonatkozó elnevezés használatára csak azok jogosultak, akik a hatóságnál előzetesen regisztráltatták magukat és a termék előállítása a termékleírásban ismertetett módon történik. Azok a termelők, akik nem teljesítik a termékleírásban lefektetett követelményeket, pl. a termőterület nem a meghatározott helyen belül van, nem a meghatározott fajtákat termeszti, a termesztéstechnológiát nem tartják be stb. nem forgalmazhatják a terméküket az oltalom alatt álló eredet megjelölés alatt álló néven, pl. Makói vöröshagyma, vagy Makói hagyma elnevezéssel.

A címkén a fajtanévet pontosan kell feltüntetni, úgy, hogy az ne legyen a földrajzi árujelzővel összekeverhető, a fogyasztót ne tévessze meg. (Pl.: Fajtanév: Makói bronz)

Földrajzi eredetvédett termék védjegy használatára jogosult termelők
Gönci kajszi (OFJ) regisztrált termelők
Gyümölcsért Termelő Értékesítő Kft.
3885 Boldogkőváralja, Külterület Hrsz. 068/1.

Felügyelet:
Borsod-A-Z Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
3526 Miskolc, Blaskovics u. 24. Tel: 46/503-400

 
Makói vöröshagyma (OEM) regisztrált termelők

Felügyelet:
Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. Tel: 62/535-740
Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 4. Tel: 66/529-270
 
Szentesi paprika (OFJ) regisztrált termelők

Dél-alföldi Kertészek Szövetkezete
6600 Szentes, Szarvasi út 3/B

Felügyelet:
Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. Tel: 62/535-740

 
Hajdúsági torma (OEM) regisztrált termelők

Hungaro Torma Kft.
4286 Bagamér, Rákóczi u. 32.

Felügyelet:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
4032 Debrecen, Böszörményi út 146. Tel: 52/525-925


Friss hírek

2023. március 9, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről”

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2023. március 3, péntek

Közlemény elveszett „zöld könyvről”

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >