null Növényvédő szerek felhasználási tendenciái és meghatározott prioritást élvező elemek a fenntartható növényvédelem érdekében

Növényvédő szerek felhasználási tendenciái és meghatározott prioritást élvező elemek a fenntartható növényvédelem érdekében

2021. július 15, csütörtök

A fenntartható növényvédelemről szóló 2009/128/EK irányelv 15. cikkének megfelelően a tagállamoknak meg kell határozniuk a növényvédő szerekre vonatkozó felhasználási tendenciákat, valamint a prioritást élvező elemeket, amelyek különös figyelmet igényelnek a fenntartható növényvédelem megvalósításában. A rendelkezésre álló szerforgalmi adatok alapján hazánk is felvázolta a kimutatható tendenciákat és meghatározta a jelenlegi prioritásokat.

Ha megvizsgáljuk a növényvédőszer-forgalmazási adatokat mezőgazdasági területre vetítve, azt tapasztalhatjuk, hogy Magyarországon a felhasználók 2011 óta tartósan 2 kg-nál kevesebb növényvédőszer-hatóanyagot használnak hektáronként. Vagyis Magyarországon a szerforgalmazási adatok alapján az egy hektárra jutó növényvédőszer-hatóanyag mennyisége az Európai Unió átlaga alatt van.
 


 

Az adatok forrása: ESTAT 
A számítás a mezőgazdasági hasznosítású terület adatok (utilised agricultural area, UAA) alapján történt.
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tag00025/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/aei_fm_salpest09/default/table?lang=en 

A növényvédőszer-használatból fakadó kockázatok csökkentésére az alábbi prioritásokat határoztuk meg.

Egyik prioritást élvező elemként megfogalmaztuk a méhek és más beporzó rovarok védelmét. Melynek egyik részét képezi, hogy a méhek védelme érdekében nem adunk ki szükséghelyzeti engedélyeket a neonikotinoidok (klotianidin, tiametoxam, imidakloprid) szabadföldi felhasználására. Emellett a korábban megkezdett figyelemfelhívó kampányokat a jövőben is folytatni fogjuk. A kampányok részét képező szemléletformáló anyagok, videók, közlemények felhívják a gazdák, a méhészek és a nagyközönség figyelmét e hasznos és fontos élőlények védelmére. Emellett a Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Tervünk tartalmazza a méhek védelmével kapcsolatos fő célkitűzéseinket, mint például a szabálytalan növényvédő szer használattal összefüggő méhpusztulások számának csökkentése, vagy a beporzók populációjának fenntartása és életkörülményeinek javítása.

Jelenleg uniós és hazai szinten is rendelkezésre állnak a növényvédő szerek forgalmazási adatai, emellett 5 évente történik adatgyűjtés a főbb növénykultúrák vonatkozásában a tényleges felhasználásról.  A gazdák kötelesek nyilvántartást vezetni a peszticidek felhasználásáról a permetezési naplóban, amelyet a gazdálkodónak papír alapon vagy a Nébih online elektronikus rendszerében, naprakészen kell vezetnie. Amennyiben a gazdálkodó úgy dönt, hogy a permetezési naplót papír alapon tölti, annak adatát minden év január 31. napjáig fel kell töltenie a Nébih rendszerébe. Azonban ha a gazdálkodó 10 ha feletti méretű gazdaságban, szántó területen rovarölő szer kijuttatását végzi, azt 24 órán belül az elektronikus permetezési naplóban is meg kell jelenítenie.

Ez a rendszer nagyon fontos lépést jelent, mivel még hatékonyabb ellenőrzést biztosít, emellett a jövőben az egyes hatóanyagok felhasználási trendjeinek nyomonkövetését is lehetővé teszi. A 2023-ban indult rendszer működtetésével pontosabb rálátása lesz a hatóságnak a termelői gyakorlatra. A rovarölő szerekre vonatkozó előírás pedig a házi méhek és a vadon élő beporzó szervezetek védelmét szolgálja, az átláthatóság és nyomonkövetés megvalósításával. 

Az irányelv végrehajtására kitűzött céljaink a Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Tervben (NCST) találhatóak meg, mely rendszeresen felülvizsgálat alá is kerül az uniós jogszabálynak megfelelően. 
Az NCST itt érhető el: https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/998660/NCST_+2019.pdf


Friss hírek

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.13.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.02.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >