null Nemzetkozi feladatok

Nemzetközi feladatok

A tagállami együttműködésből adódó nemzetközi kötelezettségek

Az Európa Tanács és Európai Unió szervei mellett működő különböző, az állatgyógyászati készítmények engedélyezésével, gyártásával kapcsolatos döntés-előkészítő és döntéshozó munkacsoportokban Magyarországot az Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának munkatársai – a szakterületüknek megfelelően – képviselik.

A munkacsoportok az alábbi szervezetek mellett működnek:

  • European Medicines Agency (EMA)
  • European Commission DG Enterprise (DG Enterprise)
  • European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare (EDQM)

Az egyes munkacsoportokban a képviseletet az alább felsorolt munkatársak látják el:

EMA
CVMP (Committee for Medicinal Products for Veterinary Use) Dr. Kulcsár Gábor
CVMP (Committee for Medicinal Products for Veterinary Use) helyettes tag Dr. Nemes-Terényi Melinda

 

CVMP MUNKABIZOTTSÁGAI
Efficacy Working Party Dr. Nemes-Terényi Melinda
Quality Working Party Dr. Csomor Viola
QRD Working Party Dr. Nemes-Terényi Melinda
Immunological Working Party Reining Márta
Pharmacovigilance Working Party Mosolygóné Dr. Telepó Annamária
Eudravigilance JIG Working Party Mosolygóné Dr. Telepó Annamária
Pharmacovigilance Inspectors Working Party Lakatos András
IT Directors Group Kőszegi Tibor
EU Network Data Board IDMP/SPOR Task  Dr. Burján Katalin
SPOR Change Liaison Kőszegi Tibor
EU Network Training Centre-Training Champion Kiss Bernadett Flóra

 

EGYÉB SZAKMAI BIZOTTSÁGOK
Heads of Medicines Agencies (HMA) Dr. Kulcsár Gábor
Coordination Group for MR and Decentralised Procedures – Vet (CMD-V) Dr. Földesi Dóra
HMA Working Group of Quality Managers Reining Márta
HMA Working Group of Enforcement Officers Dr. Horváth Ernő
GMDP Inspectors Working Group (IWG) Dr. Horváth Ernő

 

EUROPEAN COMMISSION
Standing Committee for Veterinary Medicinal Products Dr. Kulcsár Gábor
Veterinary Pharmaceutical Committee Dr. Nemes-Terényi Melinda
Notice to Applicants Dr. Földesi Dóra

 

EDQM
European Pharmacopoeia Commission
Member of Group 15 (Veterinary vaccines and sera)
Dr. Horváth Ernő
VBRN (Veterinary Batch Release Network) Advisory Group Dr. Kulcsár Gábor
Biological Standardization Program (BSP) Steering Committee Dr. Kulcsár Gábor

 

ÁTI INSPEKTOROK
Szabó-Fűrész Zsófia GDP inspektor
Lakatos András GMP inspektor
Dr. Horváth Ernő GMP inspektor