null Minőségvezérelt Közétkeztetés Program

Minőségvezérelt Közétkeztetés Program

Minőségvezérelt Közétkeztetés Program

Tájékoztató a Minőségvezérelt Közétkeztetés Program keretében zajló minősítő rendszerről
 

2015. októberben „teszt-üzemben” megkezdtük a közétkeztetési főzőkonyhák, majd 2016. szeptemberétől a tálaló-, melegítőkonyhák élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminőségi szempontok szerinti minősítését.

A teszt-üzem befejeződött, mivel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) módosítása 2017. június 16-án hatályba lépett.

Az Éltv. 23. § (5) bekezdése szerint közétkeztetés kizárólag olyan létesítményből végezhető, amelyet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok értékelése alapján minősített, vagy amelynek minősítésére irányuló eljárás folyamatban van.

Az Éltv. 23. § (6) bekezdése alapján a NÉBIH a minősítést a közétkeztetést nem végző vendéglátó-ipari létesítményekben is lefolytatja az érintettek erre irányuló kérelme esetén.

 

Ennek megfelelően a minősítések már „élesben” zajlanak.

A teszt-üzemben elvégzett auditok eredménye már megtörtént minősítésnek számít. A minősítés – változatlan tevékenység-, üzemeltető-, és ellátotti kör mellett – 2 éves időtartamra, illetve visszavonásig érvényes. Ez idő alatt bekövetkező változás esetén új minősítést kell a NÉBIH-nél kezdeményezni.

 

A minősítés helyszíni szemlékre épül, amit szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, erre a feladatra képzett, titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett, egészségügyi szempontból alkalmas auditorok végeznek, a NÉBIH Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztályának szakmai irányításával és szakmai kontrolljával. A szemlék előre nem egyeztetett, váratlan időpontban zajlanak. Így történik ez azokban az esetekben is, amikor a minősítést a közétkeztetési szolgáltatást nyújtó létesítmény kezdeményezi, amely a kérelem beérkezésétől számított 6 hónapon belül bármikor megtörténhet.

A szemlén, melynek nincs közvetlen hatósági jogkövetkezménye, vizsgáljuk a termékeket (élelmiszer, étel), tevékenységet, a létesítményt, a minőséget és élelmiszerbiztonságot garantáló dokumentumokat, a folyamatok és az önellenőrzés rendszerét, megbízhatóságát, jogszabályoknak megfelelést.

 

A minősítés egységes, és átlátható. Az alapját képező csekklisták (főzőkonyha, tálalókonyha) nyilvánosak, honlapunkról bárki letöltheti, és önellenőrzési feladatainak teljesítéséhez felhasználhatja. Az átláthatósághoz hozzátartozik az is, hogy az eredményeket a fogyasztók is láthatják. Az értékelés, azaz a minősítés az iskolában már jól ismert módszerrel, 1-5-ig terjedő „osztályozással” zajlik, a csekklistáról megszerezhető pontok %-os arányában.

 

(Az összes pontszám mindenkinél más-más, attól függően, hogy milyen tevékenységeket végez)

90 - 100 %  jeles (5)

80 - 89 %  jó (4)

70 - 79 %  közepes (3)

60 - 69 %  elégséges (2)

60 % alatt    elégtelen (1)

 

Az Éltv. 35.§ (6) bekezdése a minősítés közzétételéről az alábbiak szerint rendelkezik: „ A minősítéssel megbízott élelmiszerlánc-felügyeleti szerv honlapján közzéteszi a létesítmények élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok szerinti minősítésének eredményét.”

A minősítés legfontosabb célja, hogy fejlesztő, és javításra ösztönző legyen. A feltárt nem megfelelőségek alapján egyénre szabottan, a minősítés végleges eredményét közlő levélben szakmai javaslatokat teszünk a konyha üzemeltetőjének a javításokra. Ennek alkalmazása a következő minősítéskor jobb teljesítményt eredményez.

Az éles minősítésen már átesett valamennyi létesítményt szerepeltetjük honlapunkon úgy, hogy a 80 % alatti eredményt nem tesszük közzé, helyette a „fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik” szöveget tüntetjük fel. A jeles és jó minősítések eredményét (80 % fölött) folyamatosan nyilvánosságra hozzuk.

 

A 80 % alatti teljesítmény esetében intézkedési tervet kérünk az üzemeltetőtől a hibajavításokról és fejlesztésekről.

Abban az esetben, ha az intézkedési tervet nem küldik meg a megadott határidőre, a honlapunkon közzétett „fejlesztés alatt, jobb minősítésre pályázik” szöveg helyett a minősítés eredményét tesszük közzé.

 

Eddigi tapasztalataink alapján megállapítható, hogy a munkaszervezéssel és odafigyeléssel, ismeretek felfrissítésével a nem megfelelőségek többsége javítható. Az ilyen hibák aránya jóval meghaladja a beruházással, fejlesztéssel javíthatókat.

 

A minősítés kezdeményezhető a letölthető dokumentum kitöltésével és annak a vefo@nebih.gov.hu e-mail címre, illetve postán a NÉBIH címére (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.; 1525 Budapest, Pf.:30) történő megküldésével.

A tesztüzemben minősített létesítmények üzemeltetői a számukra nem elfogadható eredmények esetén az előzőekben ismertetett módon kezdeményezhetik konyhájuk újra minősítését.

Amennyiben további kérdése van, azt küldje meg a vefo@nebih.gov.hu e-mail címre.

 

 

NÉBIH Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztály

 

Kapcsolódó anyag
Minősítésen átesett létesítmények listája - Főzőkonyha

Minősítésen átesett létesítmények listája - Tálalókonyha

 


Átlagos (0 Szavazatok)