null Magyarország biztosítja, hogy az Ukrajnából menekülők magukkal hozhassák társállataikat

Társállatok behozatala Ukrajnából

Társállatok behozatala Ukrajnából
2022. február 25, péntek

Az Ukrajna területét érintő háborús helyzet következtében az előrejelzések szerint a lakosság jelentős hányada kényszerül elhagyni az országot az elkövetkező időszakban. A magyar állategészségügyi hatóság felkészült a tulajdonosukkal hazánkba érkező, az érvényben lévő állategészségügyi előírásokat nem teljesítő (mikrochip-el nem jelölt, oltatlan, vérvizsgálat nélküli) társállatok érkezésére. A gördülékeny beléptetés érdekében egy egyszerűsített regisztrációs nyomtatvány kitöltését rendelte el az országos főállatorvos. | Українська версія | English version

Legutóbb módosítva: 2022.06.29.
 

Ukrajnába való visszatérés társállatokkal

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a kedvtelésből tartott kutyák, macskák és vadászgörények, amelyek 2022. február 24. követően hagyták el Ukrajnát tulajdonosaikkal, visszatérhetnek Ukrajnába az állatok megfelelő azonosítását igazoló dokumentumokkal, valamint a veszettség elleni megelőző védőoltással. 

Társállatok behozatala Ukrajnából

Ukrajna a veszettség zoonózis szempontjából „aggályos ország” besorolásába esik, ami miatt szigorú feltételei vannak a társállatok utaztatásának. A háborús helyzetre és a menekültek várható jelentős számára tekintettel a magyar állategészségügyi hatóság – a kivételes esetekben tehető egyedi engedélyeknél is kedvezőbb – általános eljárásrend alkalmazása mellett döntött.

 

További intézkedésig az ún. előzetes engedélykérelemmel egyenértékűnek tekinthető egy, a beutazáskor kitöltendő regisztrációs lap, mely gördülékennyé teszi a beléptetést, egyúttal biztosítja az állatok nyomonkövethetőségét és a későbbi intézkedés lehetőségét.

Magyarország veszettség mentes státuszának fenntartása érdekében a fentiek szerint beléptetett kutyák, macskák és görények hatósági felügyeletét a területi állategészségügyi hatóság biztosítja majd. 

Українська версія

Очікується, що воєнна ситуація в Україні в найближчий період змусить значну частину населення покинути країну. Ветеринарні органи Угорщини готові до прибуття тварин-компаньйонів, які не відповідають чинним ветеринарним вимогам (без мікрочіпа, нещеплених від сказу, без тесту на титр антитіл до сказу) та прибувають разом із своїми власниками. Щоб забезпечити безперебійний в’їзд, головний ветеринарний лікар Угорщини видав наказав про заповнення спрощених реєстраційних форм.

Україна віднесена до «країни, що викликає занепокоєння» щодо зоонозу сказу, що встановлює суворі умови для переміщення тварин-компаньйонів. З огляду на воєнну ситуацію та очікувану велику кількість біженців, угорський ветеринарний орган вирішив застосувати загальну процедуру, яка являється більш спрощеною, ніж індивідуальні дозволи, які надаються у виняткових випадках.

До наступного повідомлення реєстраційну форму, яку необхідно заповнити під час в’їзду, можна вважати еквівалентною так званій заяві про попередню авторизацію, що дозволить забезпечити безперебійну процедуру в’їзду, відстеження тварин і можливість подальших дій.

З метою збереження статусу Угорщини, як країни вільної від сказу, собаки, коти та тхори, ввезені відповідно до вищезазначеного, будуть перебувати під офіційним контролем регіонального ветеринарного управління.

Форма для завантаження:
Реєстраційний формуляр

English version

The war situation in Ukraine is expected to force a significant proportion of the population to leave the country in the coming period. The Hungarian veterinary authorities are prepared for the arrival of companion animals that do not comply with the current veterinary requirements (without a microchip, unvaccinated against Rabies, without a Rabies antibody titre test) and arrive with their owners. To ensure smooth entry, the Chief Veterinary Officer of Hungary has ordered the completion of a simplified registration form.

Ukraine is classified as a "country of concern" for rabies zoonosis, which imposes strict conditions for the movement of companion animals. In view of the war situation and the expected large number of refugees, the Hungarian veterinary authority has decided to apply a general procedure which is more favourable than the individual authorisations which can be granted in exceptional cases.

Until further notice, a registration form to be filled in on entry can be considered as equivalent to the so-called prior authorisation application, which will allow for a smooth entry procedure, traceability of the animals and the possibility of subsequent action.

In order to maintain Hungary's rabies-free status, dogs, cats and ferrets entered in accordance with the above will be under the official control of the regional veterinary authority.

Downloadable form:
Registration form