null Magyarország biztosítja, hogy az Ukrajnából menekülők magukkal hozhassák társállataikat

Társállatok behozatala Ukrajnából - Módosult eljárásrend!

2022. február 25, péntek

Az Ukrajna területét érintő háborús helyzet következtében az előrejelzések szerint a lakosság jelentős hányada kényszerül elhagyni az országot az elkövetkező időszakban. A magyar állategészségügyi hatóság felkészült a tulajdonosukkal hazánkba érkező, az érvényben lévő állategészségügyi előírásokat nem teljesítő (veszettség szerológiai titer vizsgálattal nem rendelkező, 3 hónapos várakozási időt le nem töltött) társállatok érkezésére. Az ukrán határ melletti veszettség esetek miatt azonban szigorításra volt szükség, ezért 2023. január 23-tól a mikrochippel megjelölt és érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező társállatok léphetnek be.

Legutóbb módosítva: 2023.01.20.

Ukrajnába való visszatérés társállatokkal

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a kedvtelésből tartott kutyák, macskák és vadászgörények, amelyek 2022. február 24. követően hagyták el Ukrajnát tulajdonosaikkal, visszatérhetnek Ukrajnába az állatok megfelelő azonosítását igazoló dokumentumokkal, valamint a veszettség elleni megelőző védőoltással. 

Magyarország biztosítja, hogy az Ukrajnából menekülők magukkal hozhassák társállataikat.

Ukrajna a veszettség zoonózis szempontjából „aggályos ország” besorolásába esik, ami miatt szigorú feltételei vannak a társállatok utaztatásának.

Az ukrán határ melletti rókában és kóbor kutyában előforduló veszettség esetek miatt a magyar állategészségügyi hatóság által a tavalyi évben elrendelt, könnyített beléptetésre vonatkozó eljárásrendjének szigorítása mellett döntött.

További intézkedésig a magyar állategészségügyi hatóság elrendeli, hogy Ukrajnából Magyarországra történő társállatok utaztatásához rendelkezni kell:

  • az állatok azonosítására szolgáló mikrochippel és
  • a szükséges veszettség elleni megelőző védőoltást igazoló dokumentummal

Ezek a feltételek még mindig könnyítést jelentenek a jogszabályokban előírt nem-kereskedelmi beléptetés feltételeihez képest, ezért továbbra is szükséges az alábbi regisztrációs lap kitöltése.

Magyarország veszettség mentes státuszának fenntartása érdekében a fentiek szerint beléptetett kutyák, macskák és görények hatósági felügyeletét a területi állategészségügyi hatóság biztosítja majd.

Українська версія

Імпорт тварин-компаньйонів з України

У зв'язку з воєнною ситуацією на території України прогнозується, що значна частина населення буде змушена покинути країну у найближчий період. Ветеринарна служба Угорщини готова до прибуття тварин-компаньйонів, які прибувають з власниками, що не відповідають чинним ветеринарним вимогам (серологічне дослідження титру сказу, термін очікування 3 місяці). Однак, у зв'язку зі спалахами сказу поблизу українського кордону, довелося посилити правила, тож з 23 січня 2023 року в'їжджатимуть лише мікрочіповані тварини-компаньйони з чинним щепленням проти сказу.

Угорщина гарантує, що біженці з України зможуть взяти з собою тварин-компаньйонів

Україна віднесена до категорії "неблагополучних країн" щодо зоонозу сказу, що накладає суворі умови на переміщення тварин-компаньйонів.

У зв'язку з випадками сказу у лисиць та бродячих собак поблизу українського кордону, угорська ветеринарна служба вирішила посилити свої процедури спрощеного в'їзду, які були запроваджені угорською ветеринарною службою у минулому році.

В очікуванні подальших дій, угорська ветеринарна служба розпорядилася передбачити можливість переміщення тварин-компаньйонів з України до Угорщини:

- мікрочіп для ідентифікації тварин, а також

- документ, що підтверджує проведення необхідного профілактичного щеплення проти сказу

Ці умови все ще є послабленням законодавчих вимог щодо некомерційного в'їзду, і тому все ще необхідно заповнити реєстраційну форму, наведену нижче.

Форма для завантаження:
Реєстраційний формуляр

English version

Imports of companion animals from Ukraine

Due to the war situation on the territory of Ukraine, it is predicted that a significant proportion of the population will be forced to leave the country in the coming period.

The Hungarian veterinary authority is prepared for the arrival of companion animals arriving with their owners that do not comply with the current veterinary requirements (rabies serological titre test, 3 months waiting period).

However, due to the rabies outbreaks near the Ukrainian border, it was necessary to strengthen the rules, so from 23 January 2023, only microchipped companion animals with a valid rabies vaccination will be allowed to enter.

Hungary ensures that people fleeing Ukraine can bring their companion animals with them

Ukraine has been classified as a "country of concern" for rabies zoonoses, which imposes strict conditions on the movement of companion animals. Due to the cases of rabies in foxes and stray dogs near the Ukrainian border, the Hungarian veterinary authority decided to tighten its procedures for facilitated entry, which were imposed by the Hungarian veterinary authority last year.

Pending further action, the Hungarian veterinary authority is ordering that provision be made for the movement of companion animals from Ukraine to Hungary:

  • a microchip for the identification of the animals, and
  • a document certifying the required preventive vaccination against rabies

These conditions are still a relaxation of the legal requirements for non-commercial entry and therefore it is still necessary to complete the registration form below.

Downloadable form:
Registration form