null Közlemény - Vis maior bejelentés

Közlemény - Vis maior bejelentés

Az elmúlt hónapok, napok viharai, heves esőzési miatt országosan több tízezer hektár termőföld került, kerül víz alá, komoly károkat okozva a gazdálkodóknak. Ezek a káresemények vis maiorként ismerhetők el, amennyiben a termelő bejelentést tesz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). A megalapozott és az MVH által elfogadott vis maior bejelentés alapján, az érintett ügyfelek mentesíthetőek az egyes jogcímekhez kapcsolódó kötelezettségek be nem tartásából fakadó szankciók, illetve levonások alól.


A vis maior bejelentést 2010. május 19-étől lehet benyújtani elektronikusan – az egységes kérelem benyújtásához hasonlóan – az Ügyfélkapun keresztül. A vis maior bejelentést 10 munkanapon belül kell benyújtania, attól az időponttól számítva, amikor a termelő abba a helyzetbe kerül, hogy képessé válik a vis maior bejelentés megtételére.

Belvíz, árvíz és szélvihar esetén a megyei Földművelésügyi Igazgatóságai (falugazdászok) igazolása is szükséges a bejelentéshez, melyet papír alapon kell eljuttatnia az MVH-hoz.

Felhívjuk továbbá az érintettek figyelmét, hogy a személyi jövedelem adóról szóló törvény alapján, elemi csapás okozta kár esetén a NÉBIH által kiállított jegyzőkönyv (igazolás) alapján, vállalkozói személyi jövedelemadó mérséklését lehet kérni.

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer fagykár, belvízkár, aszálykár és jégkár bekövetkezésekor nyújt kárenyhítési juttatást a rendszerhez csatlakozott mezőgazdasági termelők részére. A termelő a használatában lévő termőföldön a tárgyévben bekövetkezett fenti károkat, annak becsült nagyságát (érintett termőföld területe, a terméskiesés becsült mértéke), a káresemény bekövetkezésétől számított tíz napon belül az MgSzH által közzétett nyomtatványon köteles bejelenteni a termelő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei Földművelésügyi Igazgatósága részére. A káresemény késői vagy be nem jelentése esetén a termelő a tárgyévben kárenyhítő juttatásra nem lesz jogosult.

További részletes információkért javasoljuk, feltétlenül keressék mihamarabb a falugazdászokat!


Friss hírek

2023. augusztus 2, szerda

Töretlenül növekszik a hazai erdészeti génrezervátumok területe

Erdeink állapotának megőrzése és a klímaváltozás okozta felmelegedés elleni küzdelem elképzelhetetlen erdősített területeink védelme és ezek változatos genetikai állományainak fenntartása nélkül.

Tovább >

2023. július 3, hétfő

Első öko őszi búza fajtabemutató Fertődön

A Nébih 2020-ban indította el a közel 20 ha-os Fertődi Fajtakísérleti Állomás átállítását ökológiai minősítésre. Az első kísérlet a területen a posztregisztrációs őszi búza fajtateszt volt. Az idei kísérlet vetése 2022 őszén már átállt ökológiai minősítésű területen történt. Ennek a munkának egyik fontos mérföldkövét jelenti, hogy június 22-én a Nébih az ÖMKi-vel közösen megrendezte az első öko őszi búza fajtabemutatóját Fertődön.

Tovább >