null Közlemény - Vis maior bejelentés

Közlemény - Vis maior bejelentés

Közlemény - Vis maior bejelentés

Az elmúlt hónapok, napok viharai, heves esőzési miatt országosan több tízezer hektár termőföld került, kerül víz alá, komoly károkat okozva a gazdálkodóknak. Ezek a káresemények vis maiorként ismerhetők el, amennyiben a termelő bejelentést tesz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). A megalapozott és az MVH által elfogadott vis maior bejelentés alapján, az érintett ügyfelek mentesíthetőek az egyes jogcímekhez kapcsolódó kötelezettségek be nem tartásából fakadó szankciók, illetve levonások alól.


A vis maior bejelentést 2010. május 19-étől lehet benyújtani elektronikusan – az egységes kérelem benyújtásához hasonlóan – az Ügyfélkapun keresztül. A vis maior bejelentést 10 munkanapon belül kell benyújtania, attól az időponttól számítva, amikor a termelő abba a helyzetbe kerül, hogy képessé válik a vis maior bejelentés megtételére.

Belvíz, árvíz és szélvihar esetén a megyei Földművelésügyi Igazgatóságai (falugazdászok) igazolása is szükséges a bejelentéshez, melyet papír alapon kell eljuttatnia az MVH-hoz.

Felhívjuk továbbá az érintettek figyelmét, hogy a személyi jövedelem adóról szóló törvény alapján, elemi csapás okozta kár esetén a NÉBIH által kiállított jegyzőkönyv (igazolás) alapján, vállalkozói személyi jövedelemadó mérséklését lehet kérni.

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer fagykár, belvízkár, aszálykár és jégkár bekövetkezésekor nyújt kárenyhítési juttatást a rendszerhez csatlakozott mezőgazdasági termelők részére. A termelő a használatában lévő termőföldön a tárgyévben bekövetkezett fenti károkat, annak becsült nagyságát (érintett termőföld területe, a terméskiesés becsült mértéke), a káresemény bekövetkezésétől számított tíz napon belül az MgSzH által közzétett nyomtatványon köteles bejelenteni a termelő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei Földművelésügyi Igazgatósága részére. A káresemény késői vagy be nem jelentése esetén a termelő a tárgyévben kárenyhítő juttatásra nem lesz jogosult.

További részletes információkért javasoljuk, feltétlenül keressék mihamarabb a falugazdászokat!


Friss hírek

Gyógy- és fűszernövény palánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)
2021. szeptember 13, hétfő

Gyógy- és fűszernövény palánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)

Gyógy- és fűszernövény palánta forgalmazásához abban az esetben lehet szükség a növénytermesztési hatóság engedélyére, ha a forgalomba hozott palánta fajtája a Nemzeti Fajtajegyzék – Gyógy- és fűszernövények A és B fejezeteiben államilag elismert fajtaként van feltüntetve (fakultatív fajták) és a palánta hazai előállítású. A fajta nélküli palánta engedély nélkül is forgalomba hozható. A fűszerként, élelmezési célból forgalomba hozott gyógy- és fűszernövények nem szaporítóanyagok, ezért azokat az alábbi szabályozás nem érinti.

Tovább >

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről
2021. szeptember 3, péntek

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről

A Törvényben és a Rendeletben foglaltak folyamatos betartásának biztosítása érdekében a növénytermesztési hatóság ellenőrzést végezhet minden olyan helyen, ahol a vetőmag és palánta előállítását, feldolgozását, kezelését, kiszerelését, tárolását, valamint vizsgálatát végzik, továbbá ahol vetőmagot és palántát forgalomba hoznak, árusítanak vagy felhasználnak.

Tovább >