null KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 Katasztrófakockázat-értékelési rendszer

KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 Katasztrófakockázat-értékelési rendszer

2024. február 20, kedd

A projekt fő célkitűzése egy olyan egységes térinformatikai alapú, on-line, központosított katasztrófakockázat-értékelési rendszer kialakítása és működtetése, amellyel az egész ország területét lefedve, településszinten, veszélytípusonként lehetséges a katasztrófakockázatok területi azonosítása, a kockázati szintek meghatározása.

Ez a közös adatbázisrendszer az érintett társszervezetek informatikai rendszerének interfészes összekapcsolásával jön létre, amely segíti a települések –egységes adatbázis alapján történő – katasztrófavédelmi osztályba sorolását a megállapított kockázatok szerint, a helyi, területi, valamint a központi veszélyelhárítási tervek elkészítését, támogatva ezzel a katasztrófák elleni védekezést a megelőzés és a felkészülés időszakában is. Az eredmények alkalmazása kedvező hatással lehet a terület- és településfejlesztésre, a gazdasági tevékenységekre, a kritikusinfrastruktúra-védelemre, a közintézmények működésére, a lakosságtájékoztatásra és a helyi szintű katasztrófavédelmi tevékenységre - már jóval a természeti katasztrófák bekövetkezése előtt. A katasztrófakockázat-értékelési rendszer kialakítása a meglévő térinformatikai rendszer bázisán nyugvó térinformatikai háttér (hardver/szoftver), valamint a rendszerrel kompatibilis térinformatikai alkalmazás fejlesztésével valósul meg. A megvalósítás további része a megelőzést és a felkészülést támogató eszközök (pilóta nélküli légi járművek, és azok műszaki kiszolgálását is biztosító szállító járművek) beszerzése és képzések megtartása.
A KE HOP-1.1.0-15-2016-00003 azonosítószámú projekt támogatási összege 2 892 546 484 Forint.

Projekt azonosító KEHOP-1.1.0-15-2016-00003
Projekt címe Katasztrófakockázat-értékelési rendszer
Kedvezményezett neve Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Konzorciumi tagok

Országos Meteorológiai Szolgálat
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Támogatási összeg 2 892 546 484 Ft
Támogatási intenzitás (%) 100 %
A projekt tervezett fizikai befejezése 2023. november 30.

Friss hírek

2024. február 22, csütörtök

SMP FOOD 2022 AMRtool projekt

Pályázat címe: Improvement of data collection of the volume of sales and use of veterinary antimicrobial medicinal products in Hungary

Tovább >

2023. március 21, kedd

SMP FOOD 2022-04 projekt

Cooperation with national authorities of Member States responsible for the measurement of food waste and the implementation of food waste prevention programs

Tovább >