null Hatósági eljárás menete belterületen

Hatósági eljárás menete belterületen

Hatósági eljárás menete belterületen
2018. július 3, kedd

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Helyszíni ellenőrzés

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A helyszíni ellenőrzést belterületen a jegyző vagy – Csongrád, Nógrád és Pest megye kivételével – a Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalai, valamint a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal, a Balassagyarmati Járási Hivatal és az Érdi Járási Hivatal (a továbbiakban együttesen: járási hivatal) végzi, hivatalból, vagy bejelentés alapján. Az önkormányzat használatában lévő belterületi ingatlan esetében a járási hivatal folytatja a hatósági ellenőrzést. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.

A helyszíni ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyv készül.

Közérdekű védekezés

Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, ezért az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, az Éltv. 50. § (4) bekezdés alapján közérdekű védekezést kell elrendelni. A közérdekű védekezést belterületen a jegyző, önkormányzat használatában lévő területen a járási hivatal rendeli el. A közérdekű védekezést elrendelő határozat hirdetmény útján is közölhető.

Ügyfél értesítése

A közérdekű védekezés elrendelésével egyidejűleg a jegyző értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt.

A közérdekű védekezés végrehajtása

A közérdekű védekezést a jegyző által megbízott vállalkozók, gazdálkodó szervezetek végzik. A közérdekű védekezés végrehajtása során a vállalkozó feladata keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti.

Amennyiben az ügyfél időközben maga eleget tesz parlagfű mentesítési kötelezettségének, ezt köteles bejelenteni a jegyzőnek, ennek elmulasztása esetén vele szemben az okafogyottá vált kiszállással felmerült költségek érvényesíthetőek.

A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költség

A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket a földhasználónak kell megfizetnie.

A jegyző végzésben a közérdekű védekezés költségeként a következő tételek megfizetésére kötelezi a földhasználót:

  • a felmerült vállalkozó díj (ha a közérdekű védekezést végrehajtotta),
  • a vállalkozó okafogyottá vált kiszállásának költsége (ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy maga elvégezte a védekezést és a vállalkozó kiment a helyszínre).

A növényvédelmi bírság kiszabása

A növényvédelmi bírság kiszabására a járási hivatal jogosult. Az eljárás lefolytatása érdekében a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyzője az ügyben keletkezett iratokat továbbítja a járási hivatalnak.

A járási hivatal értesíti a földhasználót, hogy eljárás indult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt, egyben tájékoztatja arról, hogy az eljárás során észrevételt tehet.

Az Éltv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján a növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A hatóságnak a védekezési kötelezettség elmulasztásának, az azért való felelősségnek a megállapítása során nincs mérlegelési lehetősége. A növényvédelmi bírság mértékét az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet szerint a parlagfűvel fertőzött terület mérete határozza meg.

Amennyiben az adott földhasználó 3 éven belül ismételten elmulasztja parlagfű elleni védekezési kötelezettségét, vele szemben kiszabására kerülő növényvédelmi bírságot az irányadó bírságtétel másfélszeresére kell emelni.

A földhasználó viseli a járási hivatalnál vele szemben lefolytatott hatósági eljárás során felmerült költségeket is.

A fellebbezési eljárás

A jegyző által első fokon hozott közérdekű védekezést elrendelő határozata, illetve a közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségekről szóló végzése ellen fellebbezés nyújtható be, amelyet másodfokon a megyei kormányhivatal bírál el.

A járási hivatal által hozott növényvédelmi bírság határozat ellen benyújtott fellebbezést másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal bírálja el.

A fellebbezési eljárás illetéke

A jegyző közérdekű védekezést elrendelő első fokú határozata elleni fellebbezés illetéke 5 000 forint, míg az első fokú közigazgatási végzés elleni fellebbezés illetéke 3 000 forint.

A járási hivatal elsőfokú határozata elleni fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 500 forint, de legalább 10 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. A járási hivatal elsőfokú végzése ellen fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 5 000 forint.


Friss hírek

Palántázás a koronavírus járvány idején? Lehetséges!
2020. április 2, csütörtök

Palántázás a koronavírus járvány idején? Lehetséges!

A koronavírus járvány bizonyára elgondolkodtatja a konyhakerti kertészkedőket, mit kell másképpen csinálniuk, mint ahogyan szokták. Ebben a rendkívüli helyzetben valóban fontos a veszélyek tudatosítása és elkerülése, ennek érdekében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei csokorba szedtek néhány hasznos tippet a veteményezők és palántázók részére.

Tovább >

A növényvédő szerek csoportosítása a kórokozó-növény és kártevő-növény kapcsolat szerint
2020. március 23, hétfő

A növényvédő szerek csoportosítása a kórokozó-növény és kártevő-növény kapcsolat szerint

Növényvédelmi cikksorozatunk következő részében a növényvédő szerek csoportosításának egy újabb aspektusával ismerkedhetnek meg az olvasók. A peszticidek ugyanis nemcsak a hatóanyag és a növény kapcsolata alapján csoportosíthatóak, hanem abból a szempontból is, hogy a kórokozót, illetve a kártevőt milyen módon képesek meggátolni a gazdanövény károsításában.

Tovább >

Átlagos (0 Szavazatok)